Svenskt Trä Logo

5 september 2014

Stora trähus – så förbereder vi expansionen

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok