30 juni 2014

Att välja trä

Nya utgåvan har nu lanserats!

Beställ Att välja trä idag på: bestallning@svenskttra.se

Att välja trä


Almedalsveckan 2014

Tips: Nytt byggande för en ny tid – med klimatet i fokus!

Almedalsveckan 2014

Arrangör: Sveriges Träbyggnadskansli och Folkhem
Tid: 2/7 2014 Kl. 15:00 - 16:00
Plats: Strandvägen 4, Almedalen, Visby

Det behövs fler bostäder, fler skolor, fler sjukhus. Men det byggs för lite, för dyrt och med stor negativ klimatpåverkan. Framförallt är klimatpåverkan stor i material- och byggskedet. Vi måste ta bostadskrisen på allvar och samtidigt gå mot en cirkulär ekonomi och ökad hållbarhet.

Utökad beskrivning av evenemanget

Vi blir alltfler människor, och vi bor allt tätare – urbaniseringstakten ökar. Vi behöver därför bygga mer, men det måste ske kostnadseffektivt och hållbart. Bostäder och byggnader står för en väldigt stor negativ klimatpåverkan. Med passivhusteknik och nära-noll-energihus tar vi bra utvecklingssteg, men fortfarande behöver klimatpåverkan minskas i material- och byggskedet. Hur kan byggsektorn ta plats i den cirkulära ekonomin samtidigt som vi tillgodoser behovet av fler bostäder och tillför långsiktiga värden för våra städer? Går det att halvera byggtid och kostnader, och går det att halvera klimatpåverkan? På seminariet diskuteras byggandets klimat- och kvalitetsfrågor, och hur omsätts klimatinsikter till politiska styrmedel?

Medverkande:
Maria Rankka, VD, Stockholms Handelskammare. Mikael Lindberg, VD, Martinsons. Arne Olsson, VD, Folkhem. Tobias Olsson, förbundsordförande, Sveriges Arkitekter. Johnny Kellner, energi- och klimatstrateg, Veidekke. Katrin Stjernfeldt Jammeh, kommunstyrelsens ordförande, Malmö. Lydia Cappolicchio, moderator.

Kontaktperson:
Susanne Rudenstam
Sveriges Träbyggnadskansli
070-214 37 72
susanne.rudenstam@trabyggnadskansliet.se

Webb:
www.trabyggnadskansliet.se/
www.sverigetarmatchen.se/industrin


Svenskt Trä lanserar Limträ PocketGuide

Limträ PocketGuide

Svenskt Trä lanserar nu sin nya publikation Limträ PocketGuide.

Limträ PocketGuide är en fickhandbok på 36 sidor (A6-format) och som innehåller fakta och anvisningar om limträ. Byggentreprenören, anställda inom bygg- och trävaruhandeln eller arkitekter får genom pocketguiden all väsentlig information om limträ - uppbyggnad, produktsortiment samt en hel del tekniska råd och anvisningar för tillämpning och användning.

Beställ Limträ PocketGuide idag och få råd, tips och inspiration till god limträanvändning.

Limträ PocketGuide beställs via e-post: bestallning@svenskttra.se

Priset för Limträ PocketGuide är 40 kr/exemplar.

Priset är exklusive moms och frakt.


Passa på att köpa böckerna Arkitektur i trä till ett bra pris

Erbjudande! Högklassiga arkitekturböcker

Beställ Arkitektur i trä idag på: www.trapriset.se


Glad sommar önskar TräGuiden!

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan