22 mars 2014

Svenskt Trä lanserar Limträ PocketGuide

Trä är det mest naturliga, energieffektiva och förnybara byggmaterialet. Limträ ger ett effektivt materialutnyttjande och möjliggör träanvändning i konstruktioner som annars skulle vara omöjliga.

Genom att utnyttja limträteknikens fördelar kan åtgången av trä effektiviseras. Därför är användning av limträ det rätta. Limträ är en klassisk träprodukt för nyskapare. Över hundra års användning har bevisat dess bestående styrka, hållbarhet och estetik.

Limträ PocketGuide

Svenskt Trä lanserar nu sin nya publikation Limträ PocketGuide. Limträ PocketGuide är en fickhandbok på 36 sidor (A6-format) och som innehåller fakta och anvisningar om limträ. Byggentreprenören, anställda inom bygg- och trävaruhandeln eller arkitekter får genom pocketguiden all väsentlig information om limträ - uppbyggnad, produktsortiment samt en hel del tekniska råd och anvisningar för tillämpning och användning.

Beställ Limträ PocketGuide idag och få råd, tips och inspiration till god limträanvändning.

Limträ PocketGuide beställs via e-post: bestallning@svenskttra.se

Priset för Limträ PocketGuide är 40 kr/exemplar

Priset är exklusive moms och frakt.

Med vänlig hälsning

Johan Fröbel
Svenskt Trä


Trärådhuset
- ny sajt från Svenskt Trä visar hur ett hus ska byggas

Trärådhuset

På en ny interaktiv sajt, www.traradhuset.se, visas både översiktligt och i detalj, hur ett trähus ska vara konstruerat professionellt. Sajten har tagits fram av Svenskt Trä och är anpassad för byggentreprenörer, anställda inom bygg- och trävaruhandeln och för konsumenter som vill bygga på ett professionellt sätt.

Det krävs en hel del fackkunskap för att bygga ett hus. Hur anläggs en stabil och fuktsäker grund? Hur ska en korrekt vägganslutning mot ett mellanbjälklag utföras? Svaren finns i på den nya sajten Trärådhuset.

Syftet med Trärådhuset är att sprida kunskap och inspiration om träkonstruktioner. På sajten ges en överblick över vilka delar ett hus består av. Användaren får ta del av konstruktionsexempel med förslag på alternativa lösningar, beskrivningar av material, tekniska data, råd och anvisningar. Till varje förslag finns också flera utförliga detaljbeskrivningar.

Länk till den nya sajten: www.traradhuset.se. Trärådhuset finns också länkad från sidorna www.traguiden.se, www.byggbeskrivningar.se samt www.svenskttra.se.

Kontaktperson
Johan Fröbel, rådgivare trä- och limträprodukter, Svenskt Trä

tel: 070-289 79 68, johan.frobel@svenskttra.se


Avgiftsfria träkurser vid Linnéuniversitetet under hösten 2014

StuderandeJobbar du med trä- eller byggfrågor? Linnéuniversitetet erbjuder avgiftsfria kurser på deltid, anpassade för att kunna genomföras parallellt med en ordinarie anställning. Kursdeltagarna träffas på universitetet vid några tillfällen per kurs, men stora delar av studierna genomförs på distans.

Kurserna omfattar mellan 5 och 7,5 hp. (7,5 hp motsvarar fem veckors heltidsstudier).

Värme och fukt i trähus (7,5 hp)
Hur transporteras fukt och värme i trähus? Kursen rör allt från byggnadsfysik och byggnadsmateriallära, byggnadsdelar och konstruktionslösningar till skadefall och fuktsäker projektering.

Brandsäkerhet i trähus (5 hp)
Utveckla din förståelse kring hur brand utvecklas och sprids i trähus och hur byggnader bör utformas för att undvika brandspridning.

Industriellt byggande (7,5 hp)
Hur fungerar en industriell process jämfört en traditionell byggprocess?
Kursen riktar sig till dig som har grundläggande kompetens inom byggteknik. Du vill vidareutveckla din kompetens till kring industriellt tänkande och produktutveckling.

Läs mer om Expertkompetens för hållbart träyggande på:
lnu.se/ehtb


Gunnebo Fastening har lanserat Solid Wood - ett unikt dimensioneringsprogram för konstruktörer

Gunnebo Fastening lanserar Solid Wood, ett unikt dimensioneringsprogram för konstruktörer. Med Solid Wood dimensioneras fästdon till träkonstruktion på en bråkdel av tiden mot vad det tar idag att utföra motsvarande handberäkning. Med införandet av Eurokod 5 blev beräkningsmetodiken för fästdon mer fördjupad och avancerad. Dessutom ställs krav på dimensionering med produktspecifika parametrar. Gunnebo Fastening hjälper inte endast konstruktören att tillgå dessa parametrar, utan ger också verktyget som utför beräkningarna åt honom/henne.

http://solidwood.gunnebofastening.com/

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan