Svenskt Trä Logo

22 mars 2014

Svenskt Trä lanserar Limträ PocketGuide

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok