24 december 2014

Hantera virket rätt – uppdaterad folder från Svenskt Trä

Svenskt Trä har uppdaterat foldern Hantera virket rätt som ger viktig information om hur man ska hantera trä på byggarbetsplatsen. Med Hantera virket rätt vill vi visa att trä har god beständighet – förutsatt att det hanteras rätt ända tills det är inbyggt i konstruktionen. På vägen till inbyggnad måste det skyddas mot nederbörd, solstrålning, smuts och markfukt.

Hantera virket rätt

Hantera virket rätt vänder sig främst till lokala hantverkare och riksentreprenörer och med den vill vi skapa en branschstandard hur virket ska hanteras då det har lämnat bygg- och trävaruhandeln.

I varje folder finns även en dekal som kan fästas på virkespaketet. På dekalen finns en sammanfattning med goda råd om hantering av trä samt möjlighet att fylla i fuktkvoten i virket vid leverans.

Hantera virket rätt beställs via Svenskt Trä och kostar 5 kr per exemplar exklusive moms och frakt.

Foldern beställs via e-post: bestallning@svenskttra.se.

Med vänliga hälsningar

Johan Fröbel
Svenskt Trä


Svenskt Trä lanserar Trärådhuset

Svenskt Trä har tagit fram en ny sajt som heter Trärådhuset, som finns på www.traradhuset.se. Syftet med Trärådhuset är att sprida kunskap och inspiration om träkonstruktioner. Huvudmålgruppen är mindre byggentreprenörer, anställda inom bygg- och trävaruhandeln och konsumenter. Sajten är responsiv vilket innebär att den är lika enkel att använda i mobiltelefonen som på läsplattan, allt för att det ska vara enkelt för våra byggare att använda den när de är ute och bygger.

Trärådhuset

Trärådhuset kan användaren snabbt och enkelt få en överblick över vilka delar som ett hus består av samt kunna få ta del av konstruktionsexempel som innehåller principlösningar med beskrivningar av material, tekniska data, råd och anvisningar. Till principlösningarna finns mer detaljerade beskrivningar av speciella typlösningar.

Trärådhuset kommer även att finnas länkad från sidorna www.traguiden.se, www.byggbeskrivningar.se samt www.svenskttra.se.

Med vänlig hälsning

Johan Fröbel
Rådgivare trä- och limträprodukter
Svenskt Trä


Ny utgåva av Att välja trä

Att välja trä

Nu har äntligen den mycket efterfrågade skriften Att välja trä kommit i ny utgåva, den nionde. En ny modern upplaga som är ett användbart hjälpmedel för verksamma inom byggindustrin. Innehållet har omarbetats med hänsyn till förändringar när det gäller val av byggmaterial, till exempel miljöbestämmelser och europastandarder, men även med tanke på att skriften i stor utsträckning används i utbildningar på olika nivåer.

I Att välja trä finns information trä och miljö, fukt, träskydd, kvaliteter och sortiment, standarder med mera.

Den består av 120 sidor i A4-format med många illustrationer, ritningar och fotografier. I varje Att välja trä finns en affisch i A1-format med Trärådhuset som beskriver virkesdimensioner, kvaliteter med spik och skruv.

Beställ Att välja trä idag och få råd, tips och inspiration till god träanvändning.

Att välja trä beställs via e-post: bestallning@svenskttra.se.

Prislista för Att välja trä

1 - 5 exemplar: 149 kr/exemplar.
6 - 25 exemplar: 95 kr/exemplar.
26 > exemplar: 60 kr/exemplar.

Samtliga priser är exklusive moms och frakt.

Med vänlig hälsning

Johan Fröbel
Rådgivare trä och limträprodukter
Svenskt Trä

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan