24 januari 2014

Lansering av nya uppdateringar på TräGuiden

Lansering av nya uppdateringar på TräGuiden

Nu lanserar vi våra uppdateringar!

 

Den 27 januari 2014 lanseras följande:

Brandsäkerhet

Brandkapitlet har gjorts om och uppdaterats i enlighet med Eurokod 5, BBR avsnitt 5, Brandskydd samt innehåll från boken Brandsäkra trähus 3 utgiven av SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Dessutom har illustrationer och exempel förnyats och förbättrats. Nytt är även information om europeiska brandklasser "reaction to fire" samt nya europeiska K-klasser som beskriver beklädnaders förmåga att förhindra antändning bakom skivan.

Ytbehandling

Kapitlet har i sin helhet gåtts igenom och uppdaterats enligt gällande rön. Detta inbegriper bland annat en komplettering med tillståndsvärdering av utvändigt målat trä, projektet "Tillman". Besiktningsanvisningar har även lagts till.

Isoleringsteknik i konstruktionsexempel

Under de senaste åren har utvecklingen inneburit en generell ökning av isolertjocklekarna. Skärpta anvisningar i BBR avsnitt 9, Energihushållning, 9:2 och 9:8, har bidragit till utvecklingen men även andra aktörer som kommuner och privata byggentreprenörer har generellt idag ambitiösa mål för att skapa byggnader med låg energianvändning. De tekniska snitten har uppdaterats enligt dagens isoleringsnormer.

Profiler & dimensioner

Sortimentet har inventerats och spontade ytterpanelbrädor har uppdaterats enligt SS 232813:2013. Limträsortimentet i form av pelare, balkar, paneler och trall har lagts till. Nya illustrationer och måttangivelser har lagts in samt nedladdningsbara CAD-filer över virkessortimentet.

Illustrationer på kvistar

Under kapitlet har visualiseringar lagts till för att visa exempel på hur olika typer av kvistar ser ut.

 

Den 24 februari 2014 lanseras följande:

Hänvisningar för skruvar och spikar

De hänvisningar som finns avseende skruvar, spikar och beslag har uppdaterats så att hänvisningarna är i enlighet med AMA Hus 11.

Akustikkapitel

Ljudisolering, reduktionstal och stegljudsnivåer har setts över så att det stämmer med nya BBR samt eventuella nyheter i forskningsprojekten AkuLite och AcuWood. Funktionskrav och standarder har uppdaterats enligt de senaste kraven. Dimensionering för goda förhållanden har uppdaterats enligt nya rön och forskningsresultat.

Dimensioneringskapitel

Kapitlen som rör dimensionering har uppdaterats till gällande EKS 9 avseende tabeller och beräkningsexempel.

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan