13 maj 2015

Nyhetsbrev 105 TräGuiden

Nya TräGuiden är lanserad...

Nya TräGuiden lanserad

Svenskt Trä har nu lanserat en ny version av TräGuiden som är mobilanpassad. Utöver en helt ny layout som utgår från sökfunktionen så har även möjligheten att spara och dela information förbättrats.

www.traguiden.se

För mer information:
Alexander Nyberg, Svenskt Trä


Telefon: 072-561 72 36
alexander.nyberg@svenskttra.se

 


 

...och även Trärådhuset är nylanserad! 

Trärådhuset nylanserat

Trärådhuset är en interaktiv sajt som visar både översiktligt och i detalj hur ett trähus konstrueras. Svenskt Trä har i nya Trärådhuset lagt till en designdel som hjälper användaren att testa olika utföranden både utvändigt och invändigt. I designverktyget finns även inköpslistor för att underlätta för användaren i samband med inköp av materialet.

www.traradhuset.se

För mer information:
Johan Fröbel, Svenskt Trä

Telefon: +46 8762 79 68
johan.frobel@svenskttra.se

 


 

Silent Timber Build 

Välbesökt Silent Timber Build konferens gav ett kvitto på ljudforskningens höga aktualitet

Ledande forskare inom akustik och representanter från trähusindustrin samlades den 28-29 april på en öppen konferens i Stockholm och utbytte kunskap och erfarenheter kring det senaste inom den akustiska forskningen. Fokus för konferensen var den fortsatta utvecklingen av byggtekniken för flervåningsbyggande i trä med avseende på akustik. Det europeiska forskningsprojektet Silent Timber Build utvecklar akustiska beräkningsverktyg för träkonstruktioner. Området bedöms ha stor betydelse för trähusindustrin då det i projekteringsskeden finns behov av att kunna utföra effektiva akustiska beräkningar och förstudier.

För mer information:
silent-timber-build.com

 


 

Livscykelanalys visar att byggmaterialet är viktigast för lägre klimatpåverkan i broprojekt

Träbro
Träbron över Nätraån i Bjästa är byggd av Martinsons, foto Kristofer Lönnå.

En träbro släpper ut nära hälften så mycket växthusgaser från vagga till grind jämfört med en betongbro. Material och underhåll står för den allra största delen av utsläppen. Det visar en jämförande livscykelanalys som Tyréns och SP Trä genomfört på uppdrag av TräCentrum Norr, TCN.

– I dagens klimatdebatt talas det mycket om vikten av låg klimatpåverkan när det gäller själva byggandet och transporter. Vår studie visar att dessa spelar betydligt mindre roll än klimatpåverkan från material och underhåll. Och träet vinner stort på de här punkterna, säger Peter Jacobsson, utvecklingschef på Martinsons Byggsystem, som medverkat i LCA-studien tillsammans med Moelven Töreboda, som båda ingår i Svenskt Träs Träbrogrupp.

– Trafikverket bygger drygt 150 vägbroar varje år. Därtill kommer andra typer av broar och de som byggs av kommuner och privata aktörer. Broprojekten innebär en avsevärd klimatpåverkan, så det här är viktig kunskap för alla aktörer inom branschen, säger Johan Fröbel, rådgivare trä- och limträprodukter.

Nyckelresultat

  • Träbron avger cirka 60 procent av mängden koldioxid, CO2, som betongbron släpper ut från vagga till grind.
  • Träbrons förbrukning av fossil energi är cirka 80 procent av betongbrons.
  • För träbroöverbyggnaden är det stålmaterialet som används i räcket som ger en stor andel av miljöpåverkan.

Kompletterande fakta

  • Trä är inte en ändlig resurs utan förnyas kontinuerligt.
  • Träet i bron utgör en kolsänka, vilket innebär att den lagrar koldioxid under hela sin livslängd.
  • Träbron kan relativt enkelt demonteras och träet kan därefter förbrännas och ersätta fossilt bränsle.

Ladda ner rapporten

 


 

Föreningen Nordiskt Brandskyddat Trä arrangerar en temadag den 5 november 2015

Föreningen NBT kommer att arrangera en Temadag om brandskyddat trä torsdagen den 5 november 2015 på Scandic Star i Sollentuna. Syftet är att göra NBT och brandskyddat trä känt på marknaden.

NBT, Nordiskt Brandskyddat Trä, är en ideell förening som sprider saklig information och kunskap om brandskyddat trä, med tonvikt på nordisk användning. Styrelsens ordförande är Mikael Westin, Svenska Träskyddsföreningen, och sekreterare är Lazaros Tsantaridis, SP. Sammankallande i föreningens teknikergrupp är Birgit Östman, SP.

Föreningen har för närvarande 37 medlemmar från Danmark, Finland, Norge och Sverige. Vi välkomnar fler medlemmar, särskilt producenter, leverantörer, användare, FoU-aktörer, brandkonsulter, arkitekter och byggare.

Föreningen har utarbetat kontrollsystem för brandskyddade träprodukter med dokumenterade egenskaper. Kontrollsystem finns för både industriellt tillverkade produkter och för brandskydd som appliceras på plats. Mer information finns på föreningens hemsida.

På föreningens hemsida listas produkter med dokumenterade egenskaper för både brandklass och bruksklass inom- och utomhus. Fler produkter är på väg in på listan.

NBT-logga

För mer information om temadagen:
www.nordbt.se

Kontaktinformation:
info@brandskyddattra.info

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan