26 juni 2015

Nyhetsbrev 106 TräGuiden

Nya byggbeskrivningar ute!

Nya byggbeskrivningar

Nya standarder påverkar träbyggandet och därför lanserar nu Svenskt Trä uppdaterade byggbeskrivningar där hänsyn tagits till en rad nya beräkningsregler, krav, hållfasthetsklasser och standarder.

Byggbeskrivningarna är framtagna av Svenskt Trä i samarbete med bygg- och trävaruhandeln och återfinns hos någon av de 541 bygg- och trävaruhandlare som är med i Svenskt Träs projekt Bygg i trä. Senast Svenskt Trä reviderad byggbeskrivningarna var 2009. Mycket har hänt sedan dess och bland annat har hänsyn tagits till följande:

 • Sverige har infört de nya europeiska beräkningsreglerna enligt Eurokod 5 och anpassat till EKS 9 (BFS 2013:10).
 • Många förändringar har skett inom standardiseringen.
 • Nya hållfasthetsklasser gäller för limträ.
 • Nya krav på märkning av produkter enligt CE för konstruktionsvirke och träpaneler.
 • Sverige har fått nya regler för bygglov.
 • Branschgemensamt arbete pågår inom VilmaBas Trä-gruppen
 • AMA Hus 14 och RA Hus 14 har getts ut och innehåller många förändringar som påverkar träbyggandet.

Med utgångspunkt i ett önskemål från bygg- och trävaruhandeln om färre tryckta byggbeskrivningar i butik så kommer vi ha de 20 mest populära byggbeskrivningarna i tryckt format och resterande 27 kommer att finnas på www.byggbeskrivningar.se. Vi har även uppdaterat hemsidan www.byggbeskrivningar.se med de olika förändringarna, säger Johan Fröbel, projektledare för Svenskt Träs byggbeskrivningar.

De byggbeskrivningar som Svenskt Trä kommer att erbjuda i tryckt format är följande:

Allmänt

Bra att veta om impregnerat trä
Bra att veta om limträ
Bra att veta om trä
Bygglov och anmälan
Skruv- och spikguide

Utvändigt

Altan
Boden
Carport
Enkelboden
Enkelstugan
Förstukvist
Grindar
Gästboden
Relaxboden
Staket och plank
Tak över uterum
Trappor
Däck på mark

Invändigt

Bastu
Renovering
Byta fönster

 

Länk till byggbeskrivningarna:

www.byggbeskrivningar.se

För mer information:

Johan Fröbel, Svenskt Trä

Rådgivare trä- och limträprodukter
08 762 79 68
johan.frobel@svenskttra.se 

 


 

Nytt Att välja trä-utbildningsmaterial

Nytt Att välja trä-utbildningsmaterial

Svenskt Trä har nu arbetet fram ett nytt träutbildningsmaterial baserat på skriften Att välja trä som gavs ut i januari 2014. Vi har tagit fram ett utbildningsmaterial i form av en PowerPoint-presentation som behandlar de olika avsnitten i Att välja trä.

På vår hemsida www.svenskttra.se/attvaljatrautbildning kan ni ladda ned följande handlingar:

 • Handledning
 • Träutbildning med läraranvisning (klicka på Anteckningssidor)

Till träutbildningen finns även:

 • Slutprov
 • Facit till slutprov
 • Diplom.

Dokumenten ovan får ni beställa från Svenskt Trä då vi inte kan lägga ut materialet på nätet.

Beställ via info@svenskttra.se

Till varje bild i PowerPoint-presentationen finns läraranvisningar. Klicka på menyn Visa och därefter på Anteckningssidor så kommer läraranvisningarna fram.

Till Att välja trä-utbildningen så ingår följande publikationer från Svenskt Trä:

 • Att välja trä
 • Drift och underhåll av limträ
 • Hantera limträ rätt
 • Hantera virket rätt
 • Lathunden
 • Limträ PocketGuide
 • Trä – ett medvetet val.

Svenskt Trä arrangerar inga kurser men vi har lärare som vi kan rekommendera.

För mer information:

Johan Fröbel, Svenskt Trä

Rådgivare trä- och limträprodukter
08 762 79 68
johan.frobel@svenskttra.se

 

 


 

Ny funktion på VilmaBas – nu visas även tillverkare

VilmaBas

För att uppnå ytterligare kvalitetssäkring av VilmaBas träprodukter så har VilmaBas Trägruppen utvecklat en ny lösning som visar vilka träproducenter som producerar olika VilmaBas-produkter enligt VB-nummer.

Lösningen har vi tagit fram för att ta ytterligare ett steg för att kvalitetssäkra träprodukters avseende kvalité och ursprung. Om man söker efter en falsad spårpanel med fasade kanter 22x120, VB2323 så får man nu även iövre högra hörnet information om tillverkare.

Detta är resultatet av de artikelfiler som träproducenterna skickar in i Vilma-format. Varje natt görs en automatisk uppdatering och den senaste dagsaktuella informationen visas hela tiden. Därigenom så kan alla se vilka VilmaBas, VB-produkter, som produceras av olika träproducenter.

För mer information:

Johan Fröbel, Svenskt Trä

Rådgivare trä- och limträprodukter
08 762 79 68
johan.frobel@svenskttra.se

 

 


 

Trä- och bygghandelsdagen
Arrangörer och utställare

Vidareförädling ökar intäkterna

Stockholm • 30 september 2015

09.00 – 17.00 • Skogshem & Wijk

Trä är en av grunderna för bygghandeln. Med Trä- och bygghandelns dag vill NTT Woodnet.se bygga ett forum för träindustrin och bygghandeln att träffas för att skapa nätverk, utbyta kunskaper och öka förståelsen.

Trä- och bygghandelns dag arrangeras av NTT Woodnet.se i samarbete med branschorganisationer och företag inom träindustrin.

Trä- och bygghandelspriset

För mer information och anmälan:

http://www.traochbygghandelsdagen.se/

 


 

Linnéuniversitetet

Linnéuniversitetet erbjuder företagsanpassade träutbildningar

Nu fortsätter Linnéuniversitetet att erbjuda företagsanpassad utbildning i samverkan med trä- och byggbranschen! Hösten 2015 ges följande kurser i Växjö:

- Stabilisering av byggnader och takkonstruktioner i trä, 7,5hp

- Klimat- och energieffektivt byggande, 7,5hp

- Trämaterial och ytbehandling - Hus och hem, 7,5hp

De avgiftsfria kurserna ges på deltid och är anpassade för att kunna genomföras parallellt med en anställning vid ett företag. Kursdeltagarna träffas fysiskt vid några tillfällen per kurs, men stora delar av studierna genomförs på distans.

Kurserna har tagits fram inom projektet Expertkompetens för hållbart träbyggande.

Läs gärna mer om projektets bakgrund och om kurserna på http://lnu.se/ehtb.

Mer information och frågor:

ehtb@lnu.se.

 


Glad midsommar!

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

 • Lägg till
 • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan