27 augusti 2015

Nyhetsbrev 107 TräGuiden

Svenskt Träs Lathund gör det enklare
att bygga med trä

Svenskt Träs Lathund gör det enklare
att bygga med trä

Lathunden heter Svenskt Träs uppdaterade publikation som förenklar användningen av trä. Lathunden innehåller till exempel beräkningsverktyg för att räkna fram virkesåtgången och få rätt dimension på konstruktionsvirke och limträ. Lathunden är ett uppskattat hjälpmedel för hantverkare, arkitekter, bygg- och trävaruhandeln samt händiga privatpersoner.

Med Lathunden kan man till exempel beräkna hur mycket läkt takbyggnationen kräver, hur mycket fasadpanel som behövs för en byggnad och hur många löpmeter regel som går åt för att bygga väggar med olika centrumavstånd. Lathunden är även ett oumbärligt verktyg för att bestämma dimensionen på golvbjälkar, vare sig det är inomhus i bostaden eller till altanen, samt för att beräkna dimensioner för bärlinor, takbjälkar och takstolar. Nytt i den femte utgåvan av Lathundenär att det finns dimensioneringstabeller för bärlinor till golvbjälkar till altaner, färgåtgångstabeller, skruv- och spikguide samt ett utvik av Trärådhuset där man kan se dimensioner, virkeskvaliteter för virke, skruv, spik och beslag.

Lathunden innehåller information om:

 • Virkesåtgång
 • Dimensionering av virke och limträbalkar
 • Virkeskvaliteter
 • Målfuktkvot
 • Träskydd
 • Virkes- och limträsortiment
 • Färgåtgång
 • Skruv- och spikguide
 • Kuberingstabeller.

Lathundens dimensioneringstabeller är anpassade efter de senaste dimensioneringsreglerna EKS 9 (BFS 2013:10).Lathunden vänder sig främst till hantverkare, arkitekter, konstruktörer, anställda i bygg- och trävaruhandeln och händiga privatpersoner.

Lathunden går att beställa eller ladda ned från Svenskt Träs hemsida, se www.svenskttra.se/publikationer/lathunden.

Priset för Lathunden är enligt följande:

Prislista   Exklusive moms   Inklusive moms
1 exemplar/beställning    115:00 kr/exemplar    121:90 kr/exemplar
2 – 5 exemplar/beställning    75:00 kr/exemplar   79:50 kr/exemplar
6 – 25 exemplar/beställning    60:00 kr/exemplar    63:60 kr/exemplar
26 –  exemplar/beställning   50:00 kr/exemplar   53:00 kr/exemplar

Samtliga priser är exklusive frakt och expeditionsavgift.
 
En expeditionsavgift på 25 kronor exklusive moms (25 %, 31,25 kronor inklusive moms) debiteras på varje beställning oberoende av antal beställda publikationer. Expeditionsavgiften täcker kostnaden för hantering, fakturering och emballage.
Bokmoms 6 %.

Lathunden finns även som app med samma innehåll som den tryckta Lathunden. I appen finns även hjälpmedel och verktyg för att beräkna vinklar, area och volymer samt lutningsförhållanden. Appen finns att ladda ner på www.svenskttra.se/lathunden. Man kan även söka efter Lathunden i App Store, Google Play eller Windows Phone Store och ladda ned. Lathunden som app är gratis.

Lathunden-appen blev direkt en favorit bland hantverkare och andra aktörer i byggbranschen Sedan mitten av december 2013, då appen lanserades för första gången, har den laddats ner av cirka 55 000 personer.

 


 

Hållfasthetsklass CE L40 för limträ ersätts av de nya GL-klasserna enligt SS-EN 14080:2013

I samband med införandet av den nya harmoniserade standarden
SS-EN 14080:2013 för limträ, sker en omcertifiering av limträ producerat av svenska limträtillverkare. Tillverkningen hos de svenska limträtillverkarna sker fortsatt på samma sätt och med samma utrustning som tidigare, men med förstärkta kontrollkrav på både processen och de ingående materialen.

Hållfasthetsklasser för limträ

Övergången innebär även att den äldre hållfasthetsklassen CE L40 ersätts av de nya GL-klasserna: GL28cs, GL28hs, GL30c och GL30h. Limträ som tidigare producerades i hållfasthetsklass CE L40c motsvaras nu närmast av den nya hållfasthetsklassen GL30c. De nya reglerna gäller från 8 augusti 2015. Limträ som är tillverkat av svenska limträtillverkare kommer att vara stämplat med de nya GL-klasserna enligt den harmoniserade standarden SS-EN 14080:2013.

Beräkningsprogram ska vara uppgraderade för att ta hänsyn till de förändringar som förekommer när det gäller dimensionering enligt den nya harmoniserade standarden SS-EN 14080:2013. Alla kapitel som berör limträ på TräGuiden kommer under september uppdateras enligt den nya standarden.

För att få ut informationen så har Svenskt Trä producerat en informationsfolder som har ett skickats ut till 3 000 konstruktörer berättar Johan Fröbel, rådgivare trä- och limträprodukter, Svenskt Trä.
Läs mer i foldern som bifogad PDF

Vid osäkerhet eller frågor omkring dessa ändringar så går det bra att kontakta Svenskt Trä och då kan vi ge en djupare beskrivning av vad detta innebär.

Mer information

Johan Fröbel, rådgivare trä- och limträprodukter, Svenskt Trä
Tel: 070-289 79 68
E-post: johan.frobel@svenskttra.se

 


 

Ekobyggmässan i Kista 30 september – 1 oktober

Möt leverantörerna bakom de stora trähusen i montern
”Stora uttryck Små avtryck”

Stora uttryck. Små avtryck.

Den 30 september till 1 oktober arrangeras den stora nordiska mässan för miljövänligt byggande.
Mässan har en stor bredd av besökare och hålls vartannat år på Kistamässan.
Registrering till mässan

Parallellt med mässan hålls även miljökonferensen Sweden Green Building Conference 2015.
Anmälan till konferensen

 


 

Forum Wood Building Nordic 2015 24-25 september

Wood Building Nordic i Växjö 2015

Den 24-25 september arrangeras den internationella konferensen ”Forum Wood Building Nordic” vid Linnéuniversitetet i Växjö. Konferensen och mässan är väletablerad och väntas locka ca 400 besökare från hela världen.

Anmälan

Program (Pdf)

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

 • Lägg till
 • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan