17 november 2015

Nyhetsbrev 108 TräGuiden

Trämarknaden i Karlstad

Dags för Trämarknaden i Karlstad 2015!

Välkommen till Trämarknaden i Karlstad, mötesplatsen för sågverksbranschen sedan mer än 50 år tillbaka.

Förmiddagen den 19:e november diskuteras träindustrins centrala roll i den regionala utvecklingen samt bidrag till ett ökat byggande. Under eftermiddagen hålls den traditionella trävarumarknadsdebatten ur ett internationellt perspektiv. Dagen avslutas med utnämning av riddare av Trämarknadsorden.

Ladda ner program

Anmälan:

Marie Åsell, sekreterare
marie.asell@svenskttra.se 
Telefon: +46 8 762 79 78

 


 

Lathunden

Svenskt Träs Lathund gör det enklare
att bygga med trä

Lathunden heter Svenskt Träs uppdaterade publikation som förenklar användningen av trä. Lathunden innehåller till exempel beräkningsverktyg för att räkna fram virkesåtgången och få rätt dimension på konstruktionsvirke och limträ. Lathunden är ett uppskattat hjälpmedel för hantverkare, arkitekter, bygg- och trävaruhandeln samt händiga privatpersoner.

Med Lathunden kan man till exempel beräkna hur mycket läkt takbyggnationen kräver, hur mycket fasadpanel som behövs för en byggnad och hur många löpmeter regel som går åt för att bygga väggar med olika centrumavstånd. Lathunden är även ett oumbärligt verktyg för att bestämma dimensionen på golvbjälkar, vare sig det är inomhus i bostaden eller till altanen, samt för att beräkna dimensioner för bärlinor, takbjälkar och takstolar. Nytt i den femte utgåvan av Lathunden är att det finns dimensioneringstabeller för bärlinor till golvbjälkar till altaner, färgåtgångstabeller, skruv- och spikguide samt ett utvik av Trärådhuset där man kan se dimensioner, virkeskvaliteter för virke, skruv, spik och beslag.

Lathunden innehåller information om:

 • Virkesåtgång
 • Dimensionering av virke och limträbalkar
 • Virkeskvaliteter
 • Målfuktkvot
 • Träskydd
 • Virkes- och limträsortiment
 • Färgåtgång
 • Skruv- och spikguide
 • Kuberingstabeller.

Lathundens dimensioneringstabeller är anpassade efter de senaste dimensioneringsreglerna EKS 9 (BFS 2013:10). Lathunden vänder sig främst till hantverkare, arkitekter, konstruktörer, anställda i bygg- och trävaruhandeln och händiga privatpersoner.

Lathunden går att beställa eller ladda ned från Svenskt Träs hemsida.

Lathunden finns även som app med samma innehåll som den tryckta Lathunden. I appen finns även hjälpmedel och verktyg för att beräkna vinklar, area och volymer samt lutningsförhållanden. Appen finns att ladda ner på www.svenskttra.se/lathunden. Man kan även söka efter Lathunden i App Store, Google Play eller Windows Phone Store och ladda ned. Lathunden som app är gratis.

Lathunden-appen blev direkt en favorit bland hantverkare och andra aktörer i byggbranschen Sedan mitten av december 2013, då appen lanserades för första gången, har den laddats ner av cirka 55 000 personer.

 


 

Linnéuniversitetet

Kurser på Linnéuniversitetet anpassade för dig
som jobbar våren 2016

Under våren ger Linnéuniversitetet (Lnu) kurser som är anpassade för dig som redan jobbar. Kurserna ges på deltid, de är framtagna i samverkan med trä- och byggbranschen, och du skickar in din ansökan via www.antagning.se!

Med start i januari erbjuds:

 • Flexibel och integrerad automation i träindustriella processer (7.5 hp)
  För dig som är intresserad av att effektivisera produktion genom automation
 • Brandteknisk dimensionering av trähus (5 hp)
  Kursen riktar sig i första hand till konstruktörer, konsulter och brandingenjörer
 • Tillämpad FEM (7.5 hp)
  För beräkningsingenjörer och konstruktörer med intresse för modellering och simulering genom att använda finita element metoden (FEM)

De avgiftsfria kurserna ges på deltid och är anpassade för att kunna genomföras parallellt med en anställning vid ett företag. Kursdeltagarna träffas fysiskt vid några tillfällen per kurs, men stora delar av studierna genomförs på distans.

Kurserna har tagits fram inom projektet Expertkompetens för hållbart träbyggande som huvudsakligen finansieras av medel från KK-stiftelsen. Akademi så väl som näringsliv deltar aktivt i kursutveckling och planering av utbildningen. Läs gärna mer om projektets bakgrund, om kurserna som genomförts tidigare och om vårens kurser här: http://lnu.se/ehtb.

Har du frågor? Hör av dig till ehtb@lnu.se eller besök hemsidan http://lnu.se/.

 


 

TräGuiden växer

TräGuiden växer!☺

Vår statistik visar att antalet användare ökar år för år. I snitt med runt 10 % varje år.

Vi ser det som ett kvitto på uppskattning för sidan och riktar ett stort tack till alla våra hängivna användare där ute.
Vi lovar att fortsätta utveckla sidan i vårt ständiga förnyelsearbete.

Tack för Er uppskattning! / Svenskt Trä

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

 • Lägg till
 • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan