7 juni 2016

Nyhetsbrev 111 TräGuiden

Nu lanserar Svenskt Trä Limträhandbok Del 1-3!

Limträhandbok Del 1-3

Allt fler upptäcker fördelarna med limträ som byggmaterial. Efterfrågan på den informativa Limträhandboken Del 1-3 är stor och Svenskt Trä lanserade den på seminariet för ingenjörsmässigt byggande i trä som ägde i Stockholm den 21 april.

Limträhandbok Del 1-3 är resultatet av ett samarbete mellan limträtillverkare och deras branschorganisationer i Finland, Norge och Sverige. Böckerna finns i tre språkversioner – finska, norska och svenska. Innehållet har anpassats till Eurokod 5 med tillhörande nationellt anpassningsdokument, NA.

  • Limträhandbok Del 1 behandlar fakta om limträ och vägledning vid projektering. Boken riktar sig i första hand till arkitekter, konstruktörer och bygg- och trävaruhandeln men är lämplig även i undervisningen vid högskolor och universitet. Innehållet omfattar fakta om limträ och nödvändiga underlag för projektering med limträ. Limträhandbok Del 1 omfattar 88 sidor och är i A4-format.
  • Limträhandbok Del 2 innehåller konstruktionsberäkningar för statisk dimensionering av limträ. Skriven för byggnadskonstruktörer, men passar även vid undervisning i konstruktionsteknik vid högskolor och universitet. Limträhandbok Del 2 omfattar 268 sidor och är i A4-format.
  • Limträhandbok Del 3 – beräkningsexempel för de vanligaste limträkonstruktionerna. Omfattar ett stort antal tabeller. Riktar sig till byggnadskonstruktörer. Är även lämplig att använda vid undervisning av konstruktionsteknik vid högskolor och universitet. Limträhandbok Del 3 omfattar 224 sidor och är i A4-format.

Limträhandbok Del 1-3 har huvudsakligen tagits fram för att underlätta för såväl blivande som verksamma konstruktörer att beräkna både enkla och mer avancerade limträkonstruktioner.

Limträprodukter har en uppenbar plats i kretsloppssamhället. Trämaterialet är förnybart, återvinningsbart och dessutom baseras tillverkningen av produkterna till stora delar på bioenergi. Svenskt Trä tycker det är glädjande att intresset för att bygga med limträ ökar.

Limträhandbok Del 1-3 kan beställas via www.svenskttra.se/limtrahandbocker

Försäljningspriser för Limträhandbok Del 1-3 finns på hemsidan.

Mer information:
Johan Fröbel
johan.frobel@svenskttra.se


Träkonstruktionsdagen 2016 på Rival i Stockholm blev en succé!

Kolla in vår film från Träkonstruktionsdagen den 21 april

Ökad kunskap om byggande i Trä?! Kolla in vår film från Träkonstruktionsdagen den 21 april.

Nu finns fem föreläsningar från några av landets mest framträdande personer inom ämnet, ingenjörsmässigt byggande i trä, tillgängliga för streaming. Föreläsningarna innehåller viktig och lättbegriplig information gällande ljud, brand, stabilisering och förband vid projektering och dimensionering av konstruktioner i trä. Där finns även en omfattande objektspresentation av världens hittills högsta trähus samt argument att välja trä bortom teknik!

Föreläsningarna har lagts ut på relaterande avsnitt på TräGuiden:
traguiden.se

Samtliga ingående presentationer från dagen finns sammanställda och kan laddas ner på Svenskt Träs hemsida: www.svenskttra.se/om-oss/trakonstruktionsdag2016/

Mer information:
Johan Fröbel
johan.frobel@svenskttra.se


Hederspris till Birgit Östman för insatser för svenskt träbyggande

Hederspris till Birgit Östman

Birgit Östman, Senior Advisor på SP Hållbar Samhällsbyggnad, har utsetts till årets mottagare av Greve Carl Bernadottes Skogspris och är första kvinnan som får detta pris. Birgit får priset för att hon har varit starkt drivande i arbetet som gjorde att byggreglerna blev materialneutrala. Därigenom fick trä ett genombrott i stora byggnader. Den 12 april tog hon emot priset av H.M. Konung Carl XVI Gustaf under Skogsnäringsveckan.

Trästommar är ideala för industriellt byggande med hög kvalitet. De har visat sig vara kostnadseffektiva och bidrar till minskade utsläpp av koldioxid. Men föråldrade brandskyddsregler hindrade ända fram till 1994 att byggnader över två våningar byggdes med en bärande stomme av trä. Birgit Östman var starkt drivande i det forsknings- och utvecklingsarbete som ledde till att reglerna blev funktionsbaserade och materialneutrala. Därigenom fick trä ett genombrott i stora byggnader.

Den forskning och utveckling som Birgit drivit har dessutom lett fram till att Svenska företag som bygger med trästomme idag har en världsledande position.

– Det är oerhört hedrande att få priset, säger Birgit och tillägger: det är extra smickrande att jag är den första kvinnan genom tiderna.

Under senare tid har hon dessutom samlat teoretiskt och praktiskt kunnande i ett stort FoU-program som utvecklat byggandet genom god hantering av akustik och vibrationer i lätta byggnadskonstruktioner.

Greve Carl Bernadottes Skogspris delas ut av Föreningen Skogens styrelse till en person som gjort det svenska skogsbruket utomordentliga tjänster. Priset består av en medalj och ett penningbelopp.

Mer information:
Alexander Nyberg
alexander.nyberg@svenskttra.se


Höstens kurser på Linnéuniversitetet

Linnéuniversitetet

Kurserna är anpassade för dig som redan jobbar. Kurserna ges på deltid och är framtagna i samverkan med trä- och byggbranschen med start nu i september:

  • Bärande träkonstruktioner (7.5 hp) Lärare: Thomas Bader, Lnu, Marie Johansson, Lnu och SP, Sigurdur Ormarsson, Lnu, mfl.
  • Värme och fukt i trähus (7.5 hp) Lärare: Björn Johannesson, Lnu, Björn Mattsson, Boverket, Sture Lindmark, Lth
  • Industriellt byggande (7.5 hp) Kontaktperson: Åsa Rydell Blom, Lnu


De avgiftsfria kurserna ges på deltid och är anpassade för att kunna genomföras parallellt med en anställning vid ett företag. Kursdeltagarna träffas fysiskt vid några tillfällen per kurs, men stora delar av studierna genomförs på distans.

Kurserna har tagits fram inom projektet Expertkompetens för hållbart träbyggande som huvudsakligen finansieras av medel från KK-stiftelsen. Akademi så väl som näringsliv deltar aktivt i kursutveckling och planering av utbildningen.

Läs gärna mer om projektets bakgrund, om kurserna som genomförts tidigare och om höstens kurser på: lnu.se/ehtb

Mer information:
ehtb@lnu.se


Tidningen Trä – kostnadsfri prenumeration

Tidningen Trä

Tidningen Trä är en kunskaps- och inspirationskälla inom arkitektur och träbyggnadsteknik. Den innehåller bland annat teknik, detaljlösningar, tongivande personer, materialkunskap,design och arkitektur med svenska och internationella exempel.

Läs senaste numret här!

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan