16 juni 2016

Nyhetsbrev 112 TräGuiden

Svenskt Trä lanserar handböcker om dimensionering av träkonstruktioner!

Dimensionering av träkonstruktioner

Intresset för att bygga med trä som bärande stommaterial ökar, vilket vi på Svenskt Trä tycker är positivt. Trämaterialet har många fördelar, exempelvis är det starkt, lätt, torrt, hållbart och ekonomiskt. Med de nyutgivna handböckerna Dimensionering av träkonstruktioner Del 1-3 är vår målsättning nu att förenkla ditt projekteringsarbete för att lättare kunna välja att bygga i trä.

Dimensionering av träkonstruktioner Del 1-3 fyller en mångårig lucka inom det svenska träkonstruktionsområdet. Böckerna är huvudsakligen framtagna för verksamma byggnadskonstruktörer och för studerande på universitet och högskolor i Sverige. Men även forskare, arkitekter, studerande vid byggtekniska gymnasier och YH-utbildningar kan tillgodogöra sig delar av innehållet. Böckerna finns även på engelska med titeln Design of timber structures Volume 1-3.

 • Dimensionering av träkonstruktioner Del 1
  Projektering av träkonstruktioner. Boken har tagits fram för att underlätta för byggnadskonstruktörer att beräkna träkonstruktioner och är anpassad till Eurokoder samt till svenska byggregler enligt EKS 9 (BFS 2013:10). Den är en reviderad och översatt version av Design of timber structures som först gavs ut 2011.
  316 sidor, format A4.
 • Dimensionering av träkonstruktioner Del 2
  Regler och formler enligt Eurokod 5 och EKS 9 (BFS 2013:10) samt materialegenskaper. Boken är avsedd att användas tillsammans med böckerna Dimensionering av träkonstruktioner Del  och Del 3.
  64 sidor, format A4.
 • Dimensionering av träkonstruktioner Del 3
  14 beräknade dimensioneringsexempel enligt praxis med lösningar. Boken är avsedd att användas tillsammans med böckerna Dimensionering av träkonstruktioner Del 1 och Del 2.
  64 sidor, format A4.

Så passa på att skaffa dig en uppsättning av böckerna redan nu så har du som projektör ett mycket bra hjälpmedel om du vill vara delaktig i det nya moderna träbyggandet.

Dimensionering av träkonstruktioner Del 1-3 respektive
Design of timber structures Volume 1-3 kan beställas via

www.svenskttra.se/trahandbok respektive
www.svenskttra.se/timbercompendium

Försäljningspriser för böckerna framgår på Svenskt Träs hemsida.

Mer information:
Eric Borgström
eric.borgstrom@svenskttra.se


Tidningen Trä – kostnadsfri prenumeration

Tidningen trä!

Tidningen Trä är en kunskaps- och inspirationskälla inom Arkitektur och träbyggnadsteknik. Den innehåller bland annat Teknik, detaljlösningar, tongivande personer, materialkunskap, Design och arkitektur med svenska och internationella Exempel.

Starta din prenumeration här!
www.svenskttra.se/tidningen-tra/prenumerera-gratis/


Besökstips: Virserums konsthall
WOOD SUMMIT SMÅLAND 29-30 juni 2016

Virserum

Ett intressant seminarium genomförs 29-30 juni på Virserums konsthall. Seminariet vänder sig till politiker, beslutsfattare, stadsplanerare, arkitekter och alla intresserade och är fyllt med internationella talare och aktuella ämnen.

Träprisutställningen kommer finnas för beskådan på Virserums konsthall hela sommaren fram till den 18 augusti.

Mer information:
www.virserumskonsthall.com

Anmälan:
register@virserumskonsthall.com


Ny rapport från SP om brandskyddat trä

Brandskyddat trä

Vi vill med detta nyhetsbrev även tipsa om att SP nyligen givit ut rapporten Brandskyddat trä, egenskaper och användning, state-of-the-art - på uppdrag av TCN.

Mer information:
www.sp.se/SV/PUBLICATIONS/Sidor/Publikationer.aspx


Glad sommar önskar TräGuiden 

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

 • Lägg till
 • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan