1 juli 2016

Nyhetsbrev 113 TräGuiden

Nu lanserar Svenskt Trä två nya publikationer om handelssortering

Publikationer om handelssortering

Sedan mitten av 1980-talet har den nordiska sågverksindustrin varit engagerad i det europeiska harmoniserings- och standardiseringsarbetet. I många kommittéer inom det europeiska standardiseringsorganet CEN, Comité Européen de Normalisation, har våra intressen bevakats. Målsättningen har varit att utveckla normer som redovisar träets egenskaper och tillämpningsmöjligheter inom olika områden baserat på ett objektivt och vetenskapligt underlag. Vidare har vi alltid krävt förståelse för de särskilda egenheter som är utmärkande för den nordiska produktionstekniken.

För sågade trävaror av alla sortiment är handelssorteringsreglerna av grundläggande betydelse.  Standarden SS-EN 1611-1 som fastställdes 2000 behandlar handelssorteringen för furu och gran i ett europeiskt perspektiv.

Svenskt Trä har tagit fram en ny bok som heter Handelssortering av sågade trävaror i Europa enligt SS-EN 1611-1. Boken behandlar definitioner av kvalitet och regler för sågade trävaror. Den vänder sig främst till köpare och säljare av trävaror och underlättar samt kvalitetssäkrar affärsprocessen.

Svenskt Trä hänvisar till standarden SS-EN 1611-1 i sina standardkontrakt för sågade trävaror, SVEA 2015 (Sverige) och Softwood Contract 2015 (internationella marknader). Boken kommer även att användas i Svenskt Träs utbildningar inom träkunskap och kontraktskurser.

Vidare har Svenskt Trä tagit fram en publikation som heter Guide för Handelssorterings- och Hållfasthetsklasser. Publikationen beskriver de olika handelssorterings- och hållfasthetsklasserna samt de olika användningsområdena på ett pedagogiskt sätt. Målgruppen är säljare i byggmaterialhandeln och byggentreprenörer.

Byggmaterialhandlarna har också varit med och tagit fram publikationerna då de äger VilmaBas. I VilmaBas beskrivs bassortimentet av svenska träprodukter. I VilmaBas utgår man från handelssortering enligt SS-EN 1611-1 i egenskapsdeklarationerna av träprodukterna.

Även AMA Hus 14 och RA Hus 14 hänvisar till standarden SS-EN 1611-1. Allmänna Material- och Arbetsbeskrivning, AMA, är en serie referensböcker som ges ut av AB Svensk Byggtjänst. Dessa kompletteras med RA, Råd och Anvisningar, och ger god hjälp vid upprättande av förfrågningsunderlag och bygghandlingar för entreprenader.

Handelssortering av sågade trävaror i Europa enligt SS-EN 1611-1 omfattar 60 sidor och är i A5-format och Guide för Handelssorterings- och Hållfasthetsklasser omfattar 12 sidor och är i A4-format.

Publikationerna går att beställa via www.svenskttra.se/publikationer eller via bestallning@svenskttra.se.

Priserna på publikationerna är enligt följande:

Handelssortering av trävaror i Europa enligt SS-EN 1611-1

Prislista   Exklusive moms    Inklusive moms
1 – 7 exemplar/beställning:   198:00 kr/st.   209:88 kr/st.
8 – 22 exemplar/beställning:    98:00 kr/st.     103:88 kr/st.
23 – 34 exemplar/beställning:   79:00 kr/st.   83:74 kr/st.

Guide för Handelssorterings- och Hållfasthetsklasser

Prislista   Exklusive moms   Inklusive moms
1 exemplar/beställning:             30:00 kr/st.    31:80 kr/st.

Frakt- och leveransvillkorEn expeditionsavgift på 25 kr exklusive moms (25 %) (31:25 kr inklusive moms) debiteras på varje beställning oberoende av antal beställda publikationer.
Expeditionsavgiften täcker kostnaden för hantering, fakturering och emballage.
Bokmomsen är 6 %.
Frakt tillkommer.

Johan Fröbel


 Glad sommar önskar TräGuiden 

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan