11 augusti 2016

Nyhetsbrev 114 TräGuiden

Svenskt Trä söker en Koordinator för standardiserings- och FoU-frågor.

  	  Svenskt Trä söker en Koordinator för standardiserings- och FoU-frågor.

Svenskt Trä är en del av branschorganisationen Skogsindustrierna och företräder sågverk och limträindustri. Inom Svenskt Trä finns också Sveriges Träbyggnadskansli. Genom att inspirera, informera och förmedla kunskap om trä bidrar Svenskt Trä till att ändra attityderna till trä och öka användningen av träprodukter.

Träindustrin står inför en intressant utveckling. Baserat på en förnybar och växande råvarubas erbjuder våra medlemsföretag produkter och system för en hållbar framtid. Vi ser en tydlig trend mot ökad användning av träprodukter, inte minst inom byggsektorn. Standardisering- och FoU-arbetet är en bas för utvecklingen av medlemmarnas produkter, marknader och konkurrenskraft.

Svenskt Trä har ett ansvar att inom ramen för Skogsindustrierna driva och koordinera det trärelaterade standardiserings- och FoU-arbetet.

Vi söker nu en medarbetare som kommer att ansvara för att driva och koordinera dessa båda områden utifrån vår sektors strategiska behov. Du kommer att få arbeta nära och i samarbete med industrin, FoU-finansiärer och utförare, standardiseringsorganisationer och samarbetspartners nationellt och internationellt.

Du kommer att verka i en engagerad, drivande och öppen organisation som arbetar lyhört, kommunikativt och är nätverksbyggare. Placering är vid vårt kontor i centrala Stockholm. Din närmaste chef är direktören för Svenskt Trä.

Vi förutsätter en examen från högskola eller universitet med teknisk inriktning samt relevant arbetslivserfarenhet från industrin, forskningen och/eller myndighet. Du har lätt att uttrycka dig i tal och skrift. Engelskan är jämte svenskan vårt arbetsspråk.

För mer information
Du är välkommen att kontakta vår konsult i denna rekrytering Magnus Pierrou, 070-7678489 eller Mikael Eliasson, direktör för Svenskt Trä, 070-5648201.

Din ansökan skickar du snarast, dock senast den 21augusti till info@pierrou.se Intervjuer genomförs löpande.

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan