15 december 2016

Nyhetsbrev 119 TräGuiden

Svenskt Trä lanserar uppdaterade handböcker om dimensionering av träkonstruktioner!

Dimensionering av träkonstruktioner

Intresset för att bygga med trä som bärande stommaterial ökar. Trämaterialet har många fördelar, exempelvis är det starkt, lätt och hållbart. Med handböckerna Dimensionering av träkonstruktioner Del 1-3 utgåva 2:2016 är målsättningen att förenkla projekteringsarbetet för att lättare kunna välja att bygga i trä. Den nya utgåvan är uppdaterad till EKS 10 (BFS 2015:6) som blir tvingande från årsskiftet, men som kan tillämpas redan nu.

Dimensionering av träkonstruktioner Del 1-3 fyller en lucka inom det svenska träkonstruktionsområdet. Handböckerna är huvudsakligen framtagna för verksamma byggnadskonstruktörer och för studerande vid universitet och högskolor i Sverige. Men även forskare, arkitekter, studerande vid byggtekniska gymnasier och YH-utbildningar kan tillgodogöra sig delar av innehållet. Publikationen finns även på engelska med titeln Design of timber structures Volume 1-3.

 • Dimensionering av träkonstruktioner Del 1 utgåva 2:2016
  Projektering av träkonstruktioner. Del 1 har tagits fram för att underlätta för byggnadskonstruktörer att beräkna träkonstruktioner och är anpassad till Eurokoder samt till de svenska tillämpningsreglerna EKS 10 (BFS 2015:6).
  316 sidor, format A4.
 • Dimensionering av träkonstruktioner Del 2 utgåva 2:2016
  Regler och formler enligt Eurokod 5 och EKS 10 (BFS 2015:6) samt materialegenskaper. Del 2 är avsedd att användas tillsammans med böckerna Dimensionering av träkonstruktioner Del 1 utgåva 2:2016 och Del 3 utgåva 2:2016.
  64 sidor, format A4.
 • Dimensionering av träkonstruktioner Del 3 utgåva 2:2016
  14 beräknade dimensioneringsexempel enligt praxis med lösningar. Del 3 är avsedd att användas tillsammans med böckerna Dimensionering av träkonstruktioner Del 1 utgåva 2:2016 och Del 2 utgåva 2:2016.
  64 sidor, format A4.

Så passa på att skaffa dig en uppsättning av handböckerna lagom till jul så har du som projektör ett mycket bra hjälpmedel om du vill vara delaktig i det nya moderna träbyggandet framöver.

För mer information och beställning av böckerna, se
www.svenskttra.se/trahandbok respektive
www.svenskttra.se/timbercompendium
 
Försäljningspriser för böckerna framgår på Svenskt Träs hemsida.

Mer information:
Eric Borgström
eric.borgstrom@svenskttra.se


Föredrag från Ingenjörsmässigt byggande i träFöredrag från Ingenjörsmässigt byggande i trä den 18 oktober nu på TräGuiden!

Sugen på att öka Din kunskap om byggande i trä?
Kolla in filmer från Ingenjörsmässigt byggande i trä den 18 oktober på Svenska Mässan i Göteborg.

Nu finns fyra föreläsningar från några av Europas mest framträdande personer inom ämnet, ingenjörsmässigt byggande i trä, tillgängliga för streaming. Föreläsningarna innehåller viktig och lättbegriplig information gällande trä som konstruktionsmaterial, brandprojektering, BIM och planering samt inspiration om spektakulära träbyggnadsverk i bland annat Norge och Schweitz.
Föreläsningarna har lagts ut på relaterande avsnitt på TräGuiden:

"Building with wood is the natural choice"
"Brandprojektering av träkonstruktioner"
"Fit for BIM digital integration in the building process"
"Spektakulära norska byggnadsverk i trä"

Alla presentationer från dagen finns sammanställda och kan laddas ner på Svenskt Träs hemsida:
www.svenskttra.se/ibit2016/

Mer information:
Johan Larsson
johan.larsson@svenskttra.se
 

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

 • Lägg till
 • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan