1 mars 2017

Nyhetsbrev mars – succéevent, kurser och klarhet om impregnerat virke

KL-träboklansering

Reservera den 23 maj för KL-träboklansering på Hotel Rival i Stockholm

Succékonceptet med Svenskt Träs utbildningsturné kring ingenjörsmässigt byggande i trä fortsätter och den 23 maj hålls ett seminarium på Hotel Rival i Stockholm! Det är då dags för lansering av nya KL-trähandbok.

Seminariet är kostnadsfritt och bjuder på världsledande föreläsare inom området korslimmat trä, KL-trä (även bekant som CLT, X-Lam och massivträ). Dessutom får alla deltagare ta del av fika, lunch, mingel, minimässa samt ett exemplar av nya KL-trähandbok. Dagen riktar sig främst till dig som är projektör, konstruktör, arkitekt eller student.

Mer information och anmälan

ArchitectAtWork

Architect@work – Arkitekter möter innovationer i Älvsjö!

Svenskt Trä kommer ställa ut på utställningen Architect@work som anordnas på Stockholmsmässani Älvsjö den 5-6 april.
Utställningen är tänkt att vara en mötesplats för arkitekter och bygginnovationer. I år är temat odlat och arkitektur och flera seminarier och föreläsningar hålls båda dagarna.

Mer information

Tryckimpregnerat trä

Forskningsinstitut fick gripa in och rätta P4 Radio Jönköping

Rättelsen avser ett inslag i i P4 Radio Jönköping om tryckimpregnerat trä och som på hemsidan rubricerades som "Miljöfarligt trä i länets nationalpark".

Eftersom tryckimpregnerat trä inte är klassificerat som miljöfarligt är uttalandet felaktigt.
De aktiva ämnen, företrädesvis koppar, som används för tryckimpregnering har godkänts för användning efter krav på mycket omfattande dokumentation av hälso- och miljöegenskaper enligt EUs biocidförordning. Träskyddsmedlen som används i Sverige är godkända av Kemikalieinspektionen, och det finns inga restriktioner för trä impregnerat med kopparbaserade preparat beträffande användningen för konstruktioner i eller ovan mark.

Jöran Jermer, som är Senior specialist på RISE avdelning för biobaserade material, vill poängtera att det inte räcker med att marknadsföra en träskyddsprodukt med bara "miljövänlighetsargument", utan menar att tillverkarna av sådana produkter/material även måste kunna uppvisa trovärdig dokumentation när det gäller beständighet.

SP (som nyligen bytt namn till RISE) arbetar med att prova och dokumentera olika trämaterial med avseende på beständighet. Det växande utbudet av "beständiga" trä- och träbaserade material på marknaden som ofta lanseras som "miljövänliga" alternativ till impregnerat trä har gjort att detta arbete känns som synnerligen relevant för att skaffa fram fakta och kunna vägleda potentiella konsumenter i materialvalet anser Jöran Jermer.

Mer information
Jöran Jermer
Senior specialist – RISE, Biobaserade material
joran.jermer@sp.se

Linneuniversitetet Kalmar Växjö

Linnéuniversitetet erbjuder träkurser hösten 2017

Om du jobbar med trä- eller byggfrågor är Linnéuniversitetets avgiftsfria kurser på deltid som är anpassade för att kunna genomföras parallellt med en ordinarie anställning ett smart sätt att fortbilda sig.

Analys av äldre träkonstruktioner (7,5 hp)
Detta är kursen för dig som vill få fördjupade kunskaper kring äldre träkonstruktioner och hur modern teknik kan användas för att beskriva och visualisera konstruktionslös- ningar, lastvägar samt beräkna effekter av förändrade statiska förutsättningar.

Klimat- och energieffektivt byggande (7,5 hp)
Kursen riktar sig till dig som vill få en bred förståelse för byggnaders energi- och materialflöden, och för hur naturresursanvändningen, klimat- och miljöbelastningen kan minskas över byggnaders livscykel.

Stabilisering av byggnader och takkonstruktioner i trä (7,5 hp)
Kursen vänder sig till dig som vill lära dig mer om instabilitetsfenomen. Särskild vikt kommer att läggas på takkonstruktioner med långa spännvidder.

Trämaterial och ytbehandling - Hus och hem (7,5 hp)
Kursen riktar sig till dig som arbetar med trä som material och har intresse för att lära dig mer om sådant som vedens uppbyggnad, kvalitetsaspekter på trä och ytbehand- lingsfrågor.

Kontakt
ehtb@lnu.se

Mer information
http://lnu.se/ehtb

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan