7 juli 2017

Nyhetsbrev 124 TräGuiden

Limträkonstruktioner nytt på TräGuiden

Limträhandbokens tre delar finns nu tillgängliga på TräGuiden!

Konstruktörer i byggbranschen har efterfrågat en digital version av de populära Limträhandböckerna och därför har vi nu arbetat in dem på TräGuiden.

För att möjliggöra enkel referering till de fysiska böckerna har vi behållit samma kapitelindelning på TräGuiden. Limträhandbok Del 1-3 signaleras med en ny grön kulör med en bokikon i träfflistor och menyer.

Svenskt Trä
Alexander Nyberg
Arkitekt

Limträhandboken på TräGuiden

Seminarium för ingenjörsmässigt byggande i trä

Reservera den 18 oktober i kalendern för då kommer Svenskt Trä och Træinformation till Malmö

Svenskt Trä tillsammans med Træinformation i Danmark kommer att genomföra ännu en av sina populära kunskapsdagar Seminarium för ingenjörsmässigt byggande i trä i Malmö den 18 oktober. Kunskapsdagen kommer att äga rum på Malmömässan där vi har bjudit in nationella och internationella talare som kommer att tala om träkonstruktioner i trä, limträ och korslimmat trä, KL-trä.

Under dagen kommer det även finnas en mässa där du får chansen att träffa leverantörer av exempelvis trä, limträ, KL-trä, skruv och spik, beslag och projekteringsverktyg.

Seminariet riktar sig till dig som är projektör, konstruktör, arkitekt eller student.
Efter semestern kommer anmälningssidan att finnas på www.svenskttra.se/om-oss/events.

Missa inte att boka upp dagen så du får chansen att lära dig mer om stora träkonstruktioner.

Trevlig sommar och hoppas att vi ses i Malmö!

Svenskt Trä
Johan Fröbel
Chef Teknik & Distribution

Vill du titta på filmer från tidigare seminarium, gå in på TräGuiden

Dimensionering av träkonstruktioner Del 1-3

Du har väl köpt den uppdaterade utgåvan av handböckerna Dimensionering av träkonstruktioner?

Intresset för att bygga med trä som bärande stommaterial ökar. Trämaterialet har många fördelar, exempelvis är det starkt, lätt och hållbart. Med handböckerna Dimensionering av träkonstruktioner Del 1-3 utgåva 2:2016 är målsättningen att förenkla projekteringsarbetet för att lättare kunna välja att bygga i trä. Den uppdaterade utgåvan är anpassad till EKS 10 (BFS 2015:6) som är tvingande från senaste årsskiftet.

Dimensionering av träkonstruktioner Del 1-3 fyller en lucka inom träkonstruktionsområdet. Handböckerna är huvudsakligen framtagna för verksamma byggnadskonstruktörer och för studerande vid universitet och högskolor. Men även forskare, arkitekter, studerande vid byggtekniska gymnasier och YH-utbildningar kan tillgodogöra sig delar av innehållet. Publikationen finns även på engelska med titeln Design of timber structures Volume 1-3.

 • Dimensionering av träkonstruktioner Del 1 utgåva 2:2016
  Projektering av träkonstruktioner
 • Dimensionering av träkonstruktioner Del 2 utgåva 2:2016
  Regler och formler enligt Eurokod 5
 • Dimensionering av träkonstruktioner Del 3 utgåva 2:2016
  Dimensioneringsexempel

Så passa på att skaffa dig en uppsättning av handböckerna inför hösten eller varför inte redan nu till semestern, så har du något intressant att läsa på stranden och så får du som projektör ett mycket bra hjälpmedel om du vill vara delaktig i det nya moderna träbyggandet framöver.

För mer information och beställning av handböckerna, se
www.svenskttra.se/webbshop

Svenskt Trä
Eric Borgström
Konstruktör

Träbroar

Resumé av ICTB 2017 - 3rd International Conference on Timber Bridges

26-29 juni anordnades den internationella träbrokonferensen ICTB i Skellefteå av RISE, Research Institutes of Sweden, i samarbete med Luleå Tekniska Universitetet. Detta var tredje gången den populära konferensen anordnades och tidigare har den hållits i Lillehammer 2010 och i Las Vegas 2013. Nedan följer några notiser från konferensen som lockade totalt närmare 100 deltagare från stora delar av världen.

Den första dagen ägnades åt en rundtur med buss till några av Västerbottens alla träbroar, exempelvis hängverksbron i Sävar för tung vägtrafik och den imponerande Älvsbackabron som är en snedkabelbro för gång- och cykeltrafik i Skellefteå, men även Sveriges äldsta träbro anno 1737 som ännu är öppen för begränsad vägtrafik, Lejonströmsbron, ett hängsprängverk över Skellefteälven med körbana av granplankor.

De 2,5 följande dagarna bjöd på intressanta föreläsningar från många av världens alla hörn. Bland annat presenterade norska Vegdirektoratet en studie av vad som skulle kunna bli världens längsta träbro över sjön Mjösa, med en totallängd på 1750 m och spännvidder på 70 m och 120 m. Bron skulle bli fyrfilig och en del av E6 mellan Hamar och Lillehammer. Även om träbron är projekterad med en körbana av betong med underliggande limträfackverk i kollosalformat, visar studien att bron skulle fordra 18 500 m3 limträ som skulle spara cirka 25 000 ton CO2 jämfört med en alternativ bro helt i betong.

Vidare bjöds åhörarna på föreläsningar om det mesta från de senaste forskningsresultaten inom dimensionering och projektering av träbroar, med områden som knutpunkter, trä- och betongkompositer och FEM-beräkningar till beständighet, LCA samt övervakning och mätning av träbroar. Däremellan lite lättsammare presentationer om internationella erfarenheter och historiska träbroar från bland annat USA, Kanada, Japan och Schweiz.

En gemensam nämnare, och det kanske viktigaste området för just träbroar, var området beständighet och bra detaljlösningar, vilket lyftes fram av flertalet talare och som även är ett område som kommer att få mer utrymme i nästa version av SS-EN 1995-2, med mål att stärka träbroars position.

Se även konferensens hemsida samt information om projektering av träbroar på TräGuiden.

Mer information:
Svenskt Trä
Eric Borgström
Konstruktör

En strålande sommar önskar TräGuiden!

En strålande sommar önskar TräGuiden!

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

 • Lägg till
 • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan