14 juni 2017

Nyhetsbrev 123 TräGuiden

Träskivor

Beställ nya KL-trähandboken

KL-trähandbokAnvändningen av KL-trä, korslimmat trä, har vuxit kraftigt i Sverige de senaste åren. En av orsakerna till KL-träets popularitet är de goda byggegenskaperna som gör att det passar för en rad olika användningsområden, som i bjälklag, väggar och yttertak. KL-trä inbjuder också till spännande och flexibla arkitektoniska lösningar.

Nu har vi på branschorganisationen Svenskt Trä, i samarbete med leverantörer och en rad experter, tagit fram en KL-trähandbok. KL-trähandboken hjälper dig att dimensionera och projektera konstruktioner med KL-trä, men den passar även för undervisning i konstruktionsteknik vid högskolor och universitet. I den nya KL-trähandboken presenteras allt från materialets egenskaper, konstruktionssystem och dimensionering till byggfysik, upphandling och montage.

KL-trähandboken är en del av Svenskt Träs satsning på handböcker för byggande i trä och omfattar 188 sidor i A4-format. Det går att beställa KL-trähandbok i Svenskt Träs webbshop på svenskttra.se/webbshop.

KL-trähandbok kostar:

1-2 ex – 295 kr (exkl. moms) / 312,70 kr (inkl. moms)
3-14 ex – 195 kr (exkl. moms) / 206,70 kr (inkl. moms)
Frakt och expeditionsavgifter tillkommer på samtliga priser.
Momssatsen är 6 %.

Andra aktuella handböcker är Limträhandbok Del 1-3 och Dimensionering av träkonstruktioner Del 1-3. För att lära mer om träbyggande, håll också utkik efter de kunskapsdagar och föreläsningar som Svenskt Trä arrangerar. Nästa kunskapsdag äger rum i Malmö den 18 oktober 2017.

Med vänliga hälsningar
Johan Fröbel
Svenskt Trä

Föreläsningar om KL-trä


Föreläsningar om KL-trä finns nu på TräGuiden!

Nu finns sju föreläsningar om KL-trä och träbyggande tillgängliga för streaming på TräGuiden från seminariet ingenjörsmässigt byggande i trä på Hotel Rival den 23 maj 2017. Föreläsningarna innehåller övergripande och lättillgänglig information om korslimmat trä, KL-trä.

Föreläsningarna har både lagts in under relaterande avsnitt samt på en samlingssida på TräGuiden.

Mer information:
Eric Borgström
eric.borgstrom@svenskttra.se
Svenskt Trä

Sommarkampanj på Träpriset 2016 med 40% rabatt!

Beställ boken i Svenskt Träs webbshop

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan