30 november 2017

Nyhetsbrev 129 TräGuiden

 Seminarium om Konsten att kombinera trä med andra material

Seminarium om Konsten att kombinera trä med andra material

Seminariet arrangeras av KTH, Kungliga Tekniska Högskolan och LTH, Lunds Tekniska Högskola, tillsammans med branschorganisationerna Svenskt Trä, TMF och Sveriges Träbyggnadskansli samt Skanska. Programmet består av en rad internationellt framstående föredragshållare inom prioriterade områden för byggande med trä i kombination med andra material. Genom att främja kombinationen av trä med andra material kan träets förutsättningar som konstruktionsmaterial förbättras och därmed kan effektivare och hållbarare byggnader och infrastruktur skapas. Seminariet är på engelska.

Seminariet äger rum 19 januari 2018, kl. 08:00-15:15 på Skanskas huvudkontor i Stockholm.

Kostnad: 1695 kr (exkl. moms) per deltagare.

Mer information, program och anmälan

Fotografer och upphovsrättsinnehavare
Rad 1: Roberto Crocetti, Roberto Crocetti, Pierre Landel.
Rad 2: Fredrik Lindahl, Merz Kley Partner, Eric Borgström.


KL-trähandboken finns nu att läsa även på TräGuiden

KL-trähandboken finns nu att läsa även på TräGuiden

Svenskt Trä har efter lanseringen av den tryckta KL-trähandboken i maj, sedan en tid även arbetat in hela materialet i TräGuiden och gjort en digitalversion. För att möjliggöra enkel referering till de fysiska böckerna har samma kapitelindelning behållits även online. KL-trähandbok signaleras även den med grön kulör i träfflistor och menyer på TräGuiden, likt Limträhandbok Del 1-3 som är läsbar digitalt sedan i somras. Båda publikationerna går att beställa i tryckt format i Svenskt Träs webbshop.

Läs KL-trähandbok på TräGuiden


Ingenjörsmässigt byggande i trä i Malmö

Nu finns filmade presentationer från Ingenjörsmässigt byggande i trä i Malmö utlagda på TräGuiden

För dig som inte hade möjlighet att närvara på Svenskt Träs omtyckta seminarium som ägde rum på Malmömässan 18 oktober, finns nu de filmade presentationerna att beskåda i olika avsnitt på TräGuiden. Här finns möjlighet att lära sig mer om konstruktionsdesign i hybrid- och träkonstruktioner, fördjupa sig inom brandmotstånd för limträ eller få mer förståelse för fuktsäkert byggande med korslimmat trä, KL-trä samt mycket annat lärorikt kopplat till träbyggande.

På TräGuiden finns även filmade presentationer från tidigare seminarier i samma serie utlagda för den intresserade.

Se presentationerna på TräGuiden


Lathunden app Lathunden app

Fortsatt utveckling av populära Lathunden app

Efter att Svenskt Trä anpassat Lathunden app till iOS10 och det nya Androidformatet så har Svenskt Trä utvecklat appen vidare och lanserat nya funktioner. Under året så har även nyheter lanserats i appen vid tre tillfällen för att ge användaren ett ännu bättre verktyg. Den första utgåvan innehöll det nya utseendet, nyhetsbrev samt några nya hjälpmedel under fliken verktyg.

Den andra releasen innehöll Trärådhuset, där man kan se virkeskvaliteter och dimensioner på skruv och spik. Den sista uppdateringen kom i slutet av sommaren och innehöll tillägget med inköpslistor.

Om du inte redan har laddat ner appen, så gör som 120000 andra och ladda ner den kostnadsfritt via App Store eller Google Play.


Trärådhuhet

Tre nya webbapplikationer i Trärådhuset

Trärådhuset är en webbapplikation för den som är mån om att bygga rätt. Syftet med Trärådhuset är att sprida kunskap och inspiration om träkonstruktioner. Sajten är anpassad för byggentreprenörer, anställda inom bygg- och trävaruhandeln och för konsumenter som vill bygga på ett professionellt sätt. Trärådhuset är kompatibelt med smartphones och surfplattor, för att det ska vara enkelt att använda det på byggarbetsplatsen.

Under hösten har Svenskt Trä lanserat tre nya webbapplikationer till Trärådhuset. Den ena handlar om bygglov för exempelvis Friggebodar, Attefallshus och staket och plan. Den andra berör trägårdsbygge och är baserad på Svenskt Träs äldre skrift som visade hur man bygger trappor, pergola, staket och plank med mera. Den tredje och sista applikationen tar upp vilka dimensioner och kvaliteter som virket ska ha samt vilka spikar och skruvar som kan användas när man bygger med trä. Informationen baseras på affischen på Trärådhuset som finns till publikationen Att välja trä.

Gå in och titta på de nya webbapplikationerna på www.traradhuset.se

 

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan