24 oktober 2017

Nyhetsbrev 128 TräGuiden

Många ville lära sig om träbyggande i Malmö

Många ville lära sig om träbyggande i Malmö

Seminariet för Ingenjörsmässigt byggande i trä den 18 oktober på Malmömässan besöktes av 305 projektörer, konstruktörer, arkitekter och studenter. Det blev en intensiv dag där deltagarna fick lära sig mer om allt från konstruktionsdesign i hybrid- och träkonstruktioner till fuktsäkert byggande, BIM, och akustik i träkonstruktioner.

Vid seminariet delades de populära trähandböckerna Dimensionering av träkonstruktioner Del 1-3, Limträhandbok Del 1-3 samt KL-trähandboken ut.

Seminariet arrangerades tillsammans med Træinformation i Danmark.

På nedanstående länk finner du alla filmade presentationer från dagen och där finns även möjlighet att ladda ner dem.

www.svenskttra.se/om-oss/ibit2017-2

Träpriset 50 år

50 röster om trä när Träpriset firar 50 år

Startskottet har gått för vår filmserie med 50 filmer kring samtidens och framtidens träbyggande för att hylla Träpriset som firar 50 år.

Kampanjen är uppbyggd som en digital kalender med 50 luckor. Bakom varje lucka döljer sig antingen ett filmklipp med en person som delar med sig av sin syn på trä, träbyggande och framtiden, eller en återblick på en tidigare byggnad i Träprisets långa historia.

Den första luckan öppnades den 9 oktober och en ny lucköppning kommer ske varje vardag fram till och med den 15 december.

Följ vår spännande kampanj här, vad kommer nästa klipp handla om?:
www.svenskttra.se/trapriset/trapriset-50-ar

 	 Uppdaterat dimensioneringsprogram på Byggbeskrivningar

Uppdaterat dimensioneringsprogram på Byggbeskrivningar

Svenskt Trä har uppdaterat sitt dimensioneringsprogram som finns på www.byggbeskrivningar.se. Hela dimensioneringsprogrammet har fått nya fotorealistiska illustrationer för att lättare kunna åskådliggöra de olika dimensioneringsalternativen. Detta har genomförts för att även dimensioneringsprogrammet ska kunna användas på Trärådhuset, www.traradhuset.se för att likna övriga produkter där. Dimensioneringsprogrammet har uppdaterats mot Boverkets konstruktionsregler EKS 10. Två nya beräkningsexempel som blivit efterfrågade från användarna är inarbetade. En variant är beräkning av pulpettakbalkar och balkar samt ett fristående uterum med bärande gavelbalkar.

Besök det nya dimensioneringsprogrammet:
www.byggbeskrivningar.se/dimensionering

Nordiskt Brandskyddat TräTips: Nordiskt Brandskyddat Trä den 8 november i Upplands Väsby

Årets temadag om brandskyddat trä bjuder på många intressanta föredrag och inramas av möten mellan medlemmar och andra deltagare. Konferensdeltagarna kommer få tillgång till konferensen Brandskydd 2017 som arrangeras samtidigt.

Besökarna kommer att få höra aktuella föredrag om träbyggande ur olika aspekter, givetvis med brandskydd som gemensam nämnare. De kommer även att få höra en norsk arkitekt berätta om träbyggande och Direktoratet for byggkvalitet berättar om Norges bygg- och brandregler. Läs mer i vårt program.

Mer information och anmälan: informationsbolaget.se/nbt2017

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan