15 februari 2018

Lyckat seminarium samt stor mässa och ny kurs på gång!

 Lyckat seminarium om konsten att kombinera trä med andra material

Lyckat seminarium om konsten att kombinera trä med andra material

Fredagen den 19 januari ägde seminariet Konsten att kombinera trä med andra material, eller på engelska Timber-based hybrid structures, rum på Skanskas huvudkontor i Stockholm. Ett event som samarrangerades av KTH, Kungliga Tekniska Högskolan och LTH, Lunds Tekniska Högskola tillsammans med branschorganisationerna Svenskt Trä, TMF och Sveriges Träbyggnadskansli samt Skanska. Totalt samlades 135 ingenjörer, konstruktörer, arkitekter, entreprenörer, leverantörer och andra byggaktörer för att lyssna till intressanta föreläsningar på engelska från både Sverige, Schweiz, Tyskland och Österrike samt för att utbyta erfarenheter och nya frågeställningar i mingelpauserna. Svenskt Träs publikationer som delades ut till deltagarna mellan presentationerna var som vanligt ett uppskattat inslag.

Att kombinera olika material inom byggnation och få dem att samverka är förvisso ingenting nytt, armerad betong är ett bra exempel på det, men med den utveckling som skett inom det stora moderna träbyggandet senaste åren, så är nytänkande gällande materialkombinationer med trä som bas ett område som kan skapa mervärden. Genom att främja kombinationen av trä med andra material kan även träets förutsättningar som konstruktionsmaterial förbättras och därmed kan effektivare och hållbarare byggnader och infrastruktur skapas.

Den intresserade finner seminariets alla presentationer på svenskttra.se.

Eric Borgström


Nordbygg 2018 närmar sig

Nordbygg 2018 närmar sig

När årets påskfirande är lagom till ända, så är det dags för Nordens största byggmässa att återigen gå av stapeln och runt 50 000 besökare och cirka 900 utställare kommer då att samlas på Stockholmsmässan i Älvsjö. Nordbyggmässan som arrangeras jämna årtal äger i år rum 10-13 april och intresset torde vara mycket stort med tanke på den takt Byggsverige nu uppvisar.

I sedvanlig ordning finns såklart branschorganisationen Svenskt Trä representerade för att sprida kunskap och intresse om trä och träbyggande. Så varmt välkommen till vår trevliga monter C14:41 där du som besökare kan få känna på smakprover på olika byggkomponenter i trä samt ta del av våra publikationer, eller varför inte deltaga i vår tipspromenad, ta en kaffe eller fråga någon av våra träexperter om dina små eller stora funderingar rörande trä.

För mer information se nordbygg.se

Alexander Nyberg


KTH logotype

Möjlighet att läsa helt ny konstruktionskurs på KTH under våren

Design of timber-based hybrid structures eller Design av träbaserade hybridkonstruktioner (preliminär kurskod AF2302, AF230U), 7,5 hp

The overall goal of the course is to give knowledge about timber materials and how these can be combined with other materials in structural engineering. Analysis and design methods of timber and timber-based hybrid components and systems are studied.

Kursen hålls på engelska och är en kurs på Masternivå, men är även möjlig som uppdragsutbildning för till exempel verksamma ingenjörer och arkitekter i industrin.

Preliminärt kursschema:
Period 4, 2018, vecka 12-23,
kvällsföreläsningar och övningar, tisdagar och torsdagar kl. 17.00-20.00.

Kontaktpersoner:
Prof. Roberto Crocetti (kursansvarig, KTH Byggnadsmaterial), e-mejl - crocetti@kth.se
Prof. Magnus Wålinder (kursansvarig, KTH Byggnadsmaterial), e-mejl - walinder@kth.se

Ett preliminärt kursprogram och uppdateringar finns på på kth.se under rubriken "Portfolio".

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan