19 december 2018

Nyhetsbrev 141 TräGuiden

Om du inte vet vad du ska ägna lite tid åt i mellandagarna…

Du som medverkat i ett svenskt byggnadsverk i trä... Missa inte att skicka in ditt tävlingsbidrag till Träpriset 2020!

För mer information klicka här.

Alexander Nyberg


Dr. Robert Jockwer

Snart mer kompetens inom träkonstruktion på Chalmers genom Dr. Robert Jockwer

Chalmers tekniska högskola i Göteborg tillsammans med branschorganisationerna Svenskt Trä och TMF, Trä- och Möbelföretagen, finansierar Dr. Robert Jockwers tjänst på avdelningen för konstruktionsteknik. Robert arbetar idag på ETH, Eidgenössische Technische Hochschule, i Zürich och kommer från och med februari 2019 att arbeta med utbildning och forskning inom avancerade träkonstruktioner vid Chalmers. Robert har bland annat arbetat med samverkanskonstruktioner, förband och FEM-modellering.

För mer information klicka här

Björn Källander


 	 Imponerande bromodeller av arkitekturstudenter vid KTH

Imponerande bromodeller av arkitekturstudenter vid KTH

Den 27 november presenterade avgångsstudenter vid arkitekturutbildningen på KTH, Kungliga tekniska högskolan, i Stockholm upp modeller och skisser på olika broar inom ramen för ett samarbete med avdelningen för byggnadsmaterial och konstruktion. En jury med branschrepresentanter fick uttala sig om deras arbete som letts av Peter Lynch, gästprofessor vid KTH Arkitektur, och Roberto Crocetti, adjungerad professor vid KTH Byggnadsmaterial, men framför allt hade studenterna lagt ner ett enormt engagemang på detta. Det syntes på de väldigt välgjorda bromodellerna där inte minst förståelsen för den konstruktiva funktionen ägnats stor uppmärksamhet. Men även arkitekturen var i flera fall framträdande, något som är ovanligt för broprojekt i Sverige.

Nämnas ska också att det finns en uttalad önskan från beställaren att trä som byggnadsmaterial ska ha en framstående position i detta projekt, vilket studenterna också tagit tillvara på i både traditionella och nytänkande former.

Något som säkert triggat studenterna lite extra är det faktum att en av broarna är tänkt att byggas i Karlskoga kommun. Den skulle där ersätta en tidigare nu riven bro och därmed kraftigt underlätta passagen till fots eller på cykel över ett vattendrag till Nobelmuseet Alfred Nobels Björkborn. Planen är nu att gå vidare med det ur olika aspekter bästa förslaget, med förhoppningen att ha en ny vacker bro på plats så snart som möjligt.

Så om du har vägarna förbi Karlskoga och Nobelmuseet framöver kanske du har turen att få beträda en helt ny bro! En tid framöver finns de fina bromodellerna utställda vid Björkborn i Karlskoga, för den som vill beskåda dem.

För mer information klicka här

Eric Borgström

 	 Imponerande bromodeller av arkitekturstudenter vid KTH


Granar i vinterlandskap

Ökad kunskap om julgranar

Det viktigaste när du köper gran är att den är färsk. Den ska se frisk ut och barren ska ha en fin grön färg. Känn på barren närmast skottens toppar, de ska sitta fast, då är granen färsk. Om de lossnar lätt är granen redan torr och kommer att börja barra snart.

Låt granen vila utomhus tills det är dags att klä den. Om granen är frusen bör den tinas långsamt. Om din gran ska vara fin hela julen är det viktigaste att den hela tiden har tillgång till vatten. Låt den gärna stå i vatten redan utomhus. Torkar den en gång så barrar den fortare. När du tar in granen, se till att få bort döda barr genom att skaka den och slå lätt på grenarna. Undvik att slå rotändan mot golvet. Ledningsbanorna för vattnet kan skadas och då barrar den mer.

Ge din gran en ny snittyta vid roten men ta inte bort bark, den bör få plats i julgransfoten som den är. Om du har köpt en kungsgran är de oftast tjockare i roten – ta då bort så lite som möjligt. Om du tar för djupt från sidorna kommer du in i vattenledningsbanorna och riskerar då att stoppa vattentransporten. Om du är på väg att köpa ny julgransfot, se då till att köpa en som har så stor vattenbehållare som möjligt.

Om du hugger din egen gran, se först och främst till att fråga om lov hos skogsägaren. Allt annat är stöld. Välj en gran i den storlek du vill ha istället för att lämna en hög stubbe.

Det finns flera olika sorters gran för den som köper julgran. Rödgran är den klassiska granen som växer inhemskt, men även kungsgran är vanlig som julgran. Kungsgranen barrar mindre och doftar inte heller, så den fungerar oftast bra för de allergiker som inte kan ha en traditionell rödgran.

Fråga gärna försäljaren varifrån granen kommer. Om man köper närodlad minskar man transporter och gynnar den lokala skogsnäringen.

Och du, glöm inte att efter helgerna lämna din julgran som trädgårdsavfall till återvinningscentralen eller hos närmaste uppsamlingsställe, så kan den bli kompostjord, biobränsle eller biogas!

Eric Borgström


God Jul & Gott Nytt År! önskar vi på Svenskt Trä

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan