Svenskt Trä Logo

3.4 KL-trä som tvådimensionella bärande plattor eller skivor

Publicerad 2017-07-07

I fall med flera lastriktningar, som till exempel punktstöd, vinkelstöd, öppningar, lokala områdeslaster och liknande, måste den tvåaxiella bärande effekten av panelen beaktas.

Det finns två vanliga modeller, gallerverk (rutnät) samt ortotrop KL-träplatta som presenteras i avsnitt 3.4.1. Då anges tvärsnittsvärden för KL-trä som ett skalelement.

En av de mest spännande egenskaperna för KL-träelement visar sig när de används som skalelement. Istället för att betraktas som endimensionella konstruktionselement som balk eller pelare, har KL-träelement möjlighet att verka i två dimensioner. De kan antingen verka som en platta och ta ner laster i olika riktningar eller som en skiva och överföra tvärkrafter och normalkrafter samtidigt. Modelleringen utifrån styvhetsvärden som samlas i en matris gör det enklare för konstruktören att utnyttja hela KL-träets egenskaper. Dimensionering bör ske utifrån kraftnivå eller bärförmåga eftersom dessa tvådimensionella modeller saknar representation av inre spänningar för enskilda skikt.

 

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan