Svenskt Trä Logo

4.3 Översikt av förbandstyper

Publicerad 2017-07-07

Det finns en stor mängd av olika typer av infästningar som kan användas vid förbandsutformning av anslutningar mellan väggar och bjälklag av KL-trä eller anslutningar mellan andra material och KL-trä.

Långa självborrande träskruvar är vanligt förekommande vid förband mellan KL-träskivor men även andra traditionella förband såsom spik, inslitsade plåtar och spikningsplåtar förekommer i hög utsträckning. Det förkommer även ett antal mera innovativa lösningar såsom inlimmade stänger, utvecklade paketlösningar som täcker in alla hörnlösningar inklusive montageinfästningar och system för dolda lastöverförande skarvar. De nya systemen bygger ofta på att KL-träskivorna måste tillverkas med hög prefabriceringsgrad och att CNC-maskiner används vid utformningen av förbanden.

Takkonstruktion med limträ och KL-trä
Takkonstruktion med limträ och KL-trä.

 

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan