Svenskt Trä Logo

4.3 Översikt av förbandstyper

Publicerad 2017-07-07

Det finns en stor mängd av olika typer av infästningar som kan användas vid förbandsutformning av anslutningar mellan väggar och bjälklag av KL-trä eller anslutningar mellan andra material och KL-trä.

Långa självborrande träskruvar är vanligt förekommande vid förband mellan KL-träskivor men även andra traditionella förband såsom spik, inslitsade plåtar och spikningsplåtar förekommer i hög utsträckning. Det förkommer även ett antal mera innovativa lösningar såsom inlimmade stänger, utvecklade paketlösningar som täcker in alla hörnlösningar inklusive montageinfästningar och system för dolda lastöverförande skarvar. De nya systemen bygger ofta på att KL-träskivorna måste tillverkas med hög prefabriceringsgrad och att CNC-maskiner används vid utformningen av förbanden.

Takkonstruktion med limträ och KL-trä
Takkonstruktion med limträ och KL-trä.

 

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok