Svenskt Trä Logo

Altan för flerbostadshus

Altan med bärande träbjälkar

Publicerad 2006-09-19

Uppdaterad 2021-02-23

2D-ritning
3D-ritning

Förklaring

 1. Trall, impregnerad träskyddsklass NTR AB 34x95, sort G4–3 eller bättre (VB3005).
 2. Impregnerade reglar 45x45/70 snedsågad c 600 för att kompensera lutning.
 3. Tätskiktsmatta eller takduk som dras upp minst 300 bakom väggpanel
 4. 23x95 underlagsspont.
 5. Bjälkar 45x220/195
  snedsågade, c 600.
 6. Träpanel.
 7. Balksko, spikas/skruvas till regel och hammarband.
 8. Extra hammarband 45x145.
 9. Träpelare av 2 st 70x195.
 10. Limträbalk 90x225.
 11. Skyddsbeslag.
 12. Stålräcke.
Ladda ned CAD-ritning

Förutsättningar

Altan 2,9x3,4 m med konstruktion av träbjälkar och trätrall, som är monterad på ett tvåvåningshus med lokaler för vuxenutbildning i kvarteret Prefekten i Skellefteå. Altanen är fäst i vägg med balkskor, samt har stöd i form av limträbalk på träpelare i framkant. Konstruktionen är tät, och regn- och smältvatten leds ut vid framkant. Altanräcke är ett vitmålat stålräcke.

Undersida på altan är klädd med träpanel. Vid andra förhållanden kan annat material behövas, till exempel fibercementskiva.

Balkong med bärande träreglar
Bild 1. Träbalkong Skellefteå. Foto: Anna Pousette.

Material

Trall: Furu, impregnerad i träskyddsklass NTR AB, sort G4–3.
Trallreglar: Furu, impregnerat i träskyddsklass NTR A eller NTR AB, sort G4–3.
Underlagsspont: Gran, sort G4–3, tjocklek 23 mm.
Bärande träbjälkar: Konstruktionsvirke i erforderlig hållfasthetsklass enligt konstruktör.
Balk: Limträ, hållfasthetsklass L40c (motsvarar gällande hållfasthetsklass GL30c), impregnerad i träskyddsklass NTR A.
Pelare: Konstruktionsvirke, impregnerat i träskyddsklass NTR A i erforderlig hållfasthetsklass enligt konstruktör.
Ståldetaljer och fästdon: Varmförzinkat eller austenitiskt rostfritt stål kvalitet A2 eller kvalitet A4.
Tätskikt: Tätsiktsmatta eller takduk.

Ytbehandling

Ytbehandling av pelare och balk sker före montering där detta är möjligt, framförallt av ändträ. Ändträ bör först mättas med penetrerande grundolja eller någon lämplig träskyddsprodukt. Alla kanter ska avrundas, radie minst 3 mm, för att minska fuktgradient vid kanterna och ge ytbehandling bättre fäste.

Följ leverantörens anvisningar.

Konstruktivt träskydd

Det konstruktiva träskyddet syftar till att hålla träet torrt. Det åstadkoms genom att kombinera funktionell utformning och ytbehandling. Åtgärder beskrivs nedan.

Reglar Lutning utåt från vägg cirka 1:100 underlättar vattenavrinning.
Limträbalk Indragen och skyddad under platta, samt målad, särskilt i ändträ.
Trätrall Stort avstånd mellan trall och plåt ger bra luftning. Dimensioneras och skruvas för att undvika sprickbildning.

Tabell 1.

Utförande

De bärande bjälkarna monteras i framkant på en limträbalk som vilar på träpelare. Pelarna fästs till underliggande balkong eller till grunden. Vid väggen monteras bjälkarna i balkskor fästa till väggens extra hammarband. Bärande reglar, pelare, räcke och infästningar dimensioneras av konstruktör.

Underlagsspont spikas fast på bjälkarna och täcks med byggpapp och tätskiktsmatta eller takduk som dras upp minst 300 mm på vägg. Arbete ska utföras enligt materialleverantörens dokumenterde anvisningar och AMA Hus 18 (Allmän material- och arbetsbeskrivning för husbyggnadsarbeten). Skyddsbeslag längs kant på balkongplatta ska falsas ihop med fotplåt inklistrad i tätsikt,. Stålräcke skruvas fast i balkongplatta och till väggar. Ovanpå tätsikt på balkongplatta läggs snedsågade trallreglar och trall för att färdigt trallgolv ska bli horisontellt. På undersida av bärande bjälkar monteras lämplig beklädnad, till exempel panelbrädor eller fukttåliga skivor.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok