Svenskt Trä Logo

Fasadsystem i skivmaterial

Yttervägg med fasad av cementbunden spånskiva

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2022-01-24

2D-ritning
3D-ritning

Förklaring

  1. Cementbunden spånskiva. 
  2. Vertikal spikläkt/luftspalt/kapillärbrytande spalt.
  3. Yttre heltäckande isolerskikt.
  4. Vindskydd av diffusionsöppet, oorganiskt material
  5. Bärande reglar/värmeisolering.
  6. Horisontell väggregel, så kallat installationsskikt.
  7. Ångspärr/ångbroms.
  8. Värmeisolering
  9. Invändig beklädnad.
Ladda ned CAD-ritning

Material

Utvändig beklädnad: Cementbunden spånskiva eller fibercementskiva, 10 mm tjock.
Spikläkt: virke 34x45 (VB0810) och 34x95 (VB0812) sort G4-2 eller bättre.
Vertikala väggreglar: konstruktionsvirke C14, 45x195 (VB1806), centrumavstånd ≤ 600 mm.
Horisontella väggreglar: dimensionshyvlat virke 45x45 (VB1822), centrumavstånd ≤ 600 mm.
Vindskydd: diffusionsöppet material, utvändigt godkänd och fukttålig skiva alternativt vindskyddsduk.
Värmeisolering: Isolerskivor av mineralull eller cellulosafiber, total isolertjocklek minst 270 mm.
Ångspärr/ångbroms: åldersbeständig plastfilm.
Invändig beklädnad: beklädnadsskivor eller träpanel.

Utförande

Cementbundna spånskivor eller fibercementskivor monteras mot vertikal spikläkt.

Vertikal spikläkt monteras med spik eller skruv av varmförzinkat  stål i stående väggregel. Spikläkt fästs vid användning av distanshylsor via dessa genom det yttre isolerskiktet mot de vertikala väggreglarna. Alternativt används horisontella reglar i det yttre isolerskiktet och då fästes spikläkten i dessa. Den nedersta, och eventuellt den översta, placeras så att avståndet från panelände till infästningen blir 100–150 mm. Ångspärr/ångbroms monteras så att nederkanten kläms mot plattan. Horisontell läkt som förhindrar ventilationen av luftspalten får inte förekomma. Luftspalten ska utformas så att risken för dold brandspridning bakom fasaden minskas. Detta gäller i synnerhet fasader i högre byggnader med fler än tre våningar där luftspalten behöver avgränsas vid brandcellsgräns med så kallad brandstopp.

Observera, vid skivfog ska läktens bredd vara ≥ 95 mm för att kunna uppfylla kravet på minsta skruvavstånd till skivkant.

Avståndet mellan läkt bestäms bland annat av skivtjocklek och skivtyp. Dimensionering av läkt och infästningar görs för varje enskilt fall. Ett lämpligt läktavstånd för 10 mm cementbunden spånskiva eller fibercementskiva är 600 mm. För exakta uppgifter se rekommendationer från skivtillverkaren. Avståndet mellan läktens ändar och skivkant bör i vertikal riktning vara ≥ 10 mm.

Cementbundna spånskivor eller fibercementskivor monteras med skruv av rostfritt stål kvalitet A2 eller kvalitet A4 för att förhindra missfärgning av skivorna närmast skruven. Skruvarna ska ha en diameter ≥ 4,2 mm. Hål för skruvar ska förborras 3 mm större än skruvens innerdiameter för att möjliggöra temperatur- och fuktrörelser i skivan. Alternativt kan självborrande skruv användas, se rekommendationer från tillverkaren. Försänkt skruv ska undvikas eftersom de förhindrar skivans rörelser. Alternativt kan skruv med tätningsbricka användas. Skruvarnas förankringslängd i träläkten ska vara minst 6 x skruvdiametern. Skruvavståndet längs kant och i skivans mitt ska vara ≤ 500 mm. Skruvavståndet till vertikala kanter ska vara ≥ 20 mm och till horisontella kanter ≥ 70 mm. Minsta avstånd mellan skruv och kant i läkt ska vara 17 mm.

Fogar mellan skivor ska utföras med ett mellanrum så att skivorna ska kunna röra sig. Ett mellanrum av minst 10 mm ska finnas för varje 1 200 mm-skiva. Stumfog får inte förekomma eftersom de dels förhindrar rörelser, dels medför risk för fuktupptagning på grund av kapillärsugning. Fogar kan utföras öppna eller med elastisk fogmassa enligt rekommendationer från skivtillverkare. Fogar utformas så att vattenupptagning längs kanterna och i bakomliggande konstruktion förhindras. Horisontella fogar ska utföras med fasade skivkanter eller med ett längsgående droppbleck som skyddar underliggande material. Vertikala fogar utförs öppna eller med täckande läkt som skruvas över fogen. Bearbetade kanter i genomfärgade skivor bör kantförseglas för att undvika kalkutfällningar.
Kantförsegling görs med alkaliresistent färg för cementbaserade produkter enligt skivtillverkarens rekommendationer.

Yttervägg med cementbunden spånskiva
Bild 1. Öppen vertikal fog.

Yttervägg med cementbunden spånskiva
Bild 2. Vertikal fog med täckläkt.

Yttervägg med cementbunden spånskiva
Bild 3. Öppen horisontell fog vid vertikala läkt.

Yttervägg med cementbunden spånskiva
Bild 4. Sluten horisontell fog.

Yttervägg med cementbunden spånskiva
Bild 5. Öppen fog med droppbleck.

Yttervägg med cementbunden spånskiva
Bild 6. Avrundade kanter ger ett jämntjockt färgskikt.

Yttervägg med cementbunden spånskiva
Bild 7. Skarpa kanter ger otillräcklig tjocklek hos färgskiktet.

Yttervägg med cementbunden spånskiva
Bild 8. Utformning av kanter vid horisontell skivfog. Skivfog med fasade parallella kanter.

Yttervägg med cementbunden spånskiva
Bild 9. Utformning av kanter vid horisontell skivfog. Skivfog med plåtprofil. Skivornas utsida, kanter och insida närmast kanter ytbebehandlas.

Yttervägg med cementbunden spånskiva
Bild 10. Exempel på öppen respektive sluten fog i hörn.

Yttervägg med cementbunden spånskiva
Bild 11. Exempel på sluten fog i hörn.

 

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok