Svenskt Trä Logo

Fasadsystem i skivmaterial

Yttervägg med cementbunden spånskiva

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2014-01-27

Yttervägg med cementbunden spånskiva. Fasadsystem i skivmaterial.
2D-ritning
3D-ritning

Ingående material

 1. Cementbunden spånskiva.
 2. Luftspalt/kapillärbrytande spalt.
 3. Vindskydd av oorganiskt material.
 4. Yttre isolerskikt med horisontell väggregel, alternativt distanshylsor.
 5. Spikläkt.
 6. Vertikal väggregel.
 7. Värmeisolering.
 8. Ångspärr.
 9. Horisontell väggregel, så kallad installationsskikt.
 10. Invändig beklädnad.
Ladda ned CAD-ritning

Material

Utvändig beklädnad: Cementbunden spånskiva 10 mm
Spikläkt: konstruktionsvirke 34x45 mm respektive 34x95 mm G4-2 eller bättre.
Vertikal och horisontell väggregel: konstruktionsvirke 45 mm.
Vindskydd: skivmaterial, utvändigt godkänd och fukttålig skiva.
Värmeisolering: skivor av mineralull.
Ångspärr: åldersbeständig plastfolie.
Invändig beklädnad: beklädnadsskivor eller träpanel.

Utförande

Cementbundna spånskivor monteras mot vertikala eller horisontella träläkt. På marknaden finns även andra system med läkt och profiler av stål.

Vertikal spikläkt monteras med varmförzinkad trådspik i stående väggregel. Alternativt kan rostskyddsbehandlad skruv avsedd för utomhusbruk användas. Spikläkten fästs vid användning av distanshylsor via dessa genom vindskyddet och det yttre isolerskiktet fast mot de vertikala väggreglarna. Alternativt används horisontella reglar i det yttre isolerskiktet och då fästes spikläkten i dessa. Den nedersta, och eventuellt den översta, placeras så att avståndet från panelände till infästningen blir 100-150 mm. Ångspärren monteras så att nederkanten kläms mot plattan. Horisontell läkt som förhindrar ventilationen av luftspalten får inte förekomma. Luftspalten ska utformas så att risken för dold brandspridning bakom fasaden minskas. Detta gäller främst fasader i högre byggnader med fler än tre våningar där luftspalten behöver avgränsas vid brandcellsgräns.

Horisontella läkt ska fästas mot vertikala luftningsläkt eller distansplattor, till exempel av 12 mm plywood, så att en kontinuerlig luftning av skivornas baksida sker. Horisontella läkt som monteras mot luftningsläkt eller distanser bör minst ha en tjocklek av 34 mm för att läkten ska kunna spänna fritt. Vid skivskarv ska läktens bredd vara ≥ 95 mm för att kunna uppfylla kravet på minsta skruvavstånd till skivkant.

Avståndet mellan läkten bestäms bland annat av skivtjocklek och skivtyp. Dimensionering av läkt och infästningar görs för varje enskilt fall. Ett lämpligt avstånd mellan läkten för 10 mm cementbunden spånskiva är 600 mm. För exakta uppgifter se rekommendationer från respektive tillverkare. Avståndet mellan läktens ändar och skivkant bör i vertikal riktning vara ≥ 10 mm.

Cementbundna spånskivor monteras med rostfri stålskruv för att förhindra missfärgning av skivorna närmast skruven. Skruvarna ska ha en diameter ≥ 4,2 mm. Hål för skruvarna ska förborras 3 mm större än skruvens innerdiameter för att möjliggöra temperatur- och fuktrörelser i skivan. Alternativt kan självborrande skruv användas, se rekommendationer från respektive tillverkare. Försänkta skruv ska undvikas eftersom de förhindrar skivans rörelser. Alternativt kan skruv med tätningsbricka användas. Skruvarnas förankringslängd i träläkten ska vara minst 6 x skruvdiametern. Skruvavståndet längs kant och i skivans mitt ska vara ≤ 500 mm. Skruvavståndet till vertikala kanter ska vara ≥ 20 mm och till horisontella kanter ≥ 70 mm. Minsta avstånd mellan skruv och kant i läkt ska vara 17 mm.

Skarvar mellan skivor ska utföras med ett mellanrum så att skivorna ska kunna röra sig. Ett mellanrum av minst 10 mm ska finnas för varje 1200 mm skiva. Stumfogar får inte förekomma eftersom de dels förhindrar rörelser, dels medför risk för fuktupptagning på grund av kapillär sugning. Skarvar kan utföras öppna eller med elastisk fogmassa enligt rekommendationer från skivtillverkare. Skarvar utformas så att vattenupptagning längs kanterna och i bakomliggande konstruktion förhindras. Horisontella skarvar ska utföras med fasade skivkanter eller med ett längsgående plåtbleck som skyddar underliggande material. Vertikala skarvar utförs öppna eller med täckande läkt som skruvas över fogen. Bearbetade kanter i genomfärgade skivor bör kantförseglas att undvika kalkutfällningar.
Kantförsegling görs med alkaliresistent färg för cementbaserade produkter enligt skivtillverkarens rekommendationer.

Yttervägg med cementbunden spånskiva
Bild 1. Öppen vertikal fog.

Yttervägg med cementbunden spånskiva
Bild 2. Vertikal fog med täckläkt.

Yttervägg med cementbunden spånskiva
Bild 3. Öppen horisontal fog vid vertikala läkt.

Yttervägg med cementbunden spånskiva
Bild 4. Sluten horisontal fog.

Yttervägg med cementbunden spånskiva
Bild 5. Öppen fog med z-profil.

Yttervägg med cementbunden spånskiva
Bild 6. Avrundade kanter ger ett jämntjockt färgskikt.

Yttervägg med cementbunden spånskiva
Bild 7. Skarpa kanter ger otillräcklig tjocklek hos färgskiktet.

Yttervägg med cementbunden spånskiva
Bild 8. Utformning av kanter vid horisontal skivfog. Skivfog med fasade parallella kanter.

Yttervägg med cementbunden spånskiva
Bild 9. Utformning av kanter vid horisontal skivfog. Skivfog med plåtprofil. Skivornas utsida, kanter och insida närmast kanter ytbebehandlas.

Yttervägg med cementbunden spånskiva
Bild 10. Exempel på öppen respektive sluten fog i hörn.

Yttervägg med cementbunden spånskiva
Bild 11. Exempel på öppen respektive sluten fog i hörn.

Yttervägg med cementbunden spånskiva
Bild 12.  Anslutning av fönster i yttervägg med luftad fasad.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

 • Lägg till
 • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan