Svenskt Trä Logo

Fasadsystem i skivmaterial

Yttervägg med flerskiktsskiva

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2014-01-27

Yttervägg med flerskiktsskiva. Fasadsystem i skivmaterial.
2D-ritning
3D-ritning

Ingående material

 1. Flerskiktsskiva.
 2. Luftspalt/kapillärbrytande spalt.
 3. Vindskydd av oorganiskt material.
 4. Yttre isolerskikt med horisontell väggregel, alternativt distanshylsor.
 5. Spikläkt.
 6. Vertikal väggregel.
 7. Värmeisolering.
 8. Ångspärr.
 9. Horisontell väggregel, så kallad installationsskikt.
 10. Invändig beklädnad.
Ladda ned CAD-ritning

Material

Utvändig beklädnad: Flerskiktsskiva
Läkt: konstruktionsvirke 34x45 mm respektive 34x95 mm G4-2 eller bättre.
Vertikal och horisontell väggregel: konstruktionsvirke 45 mm.
Vindskydd: skivmaterial, utvändigt godkänd och fukttålig skiva.
Värmeisolering: skivor av mineralull.
Ångspärr: åldersbeständig plastfolie.
Invändig beklädnad: beklädnadsskivor eller träpanel.

Utförande

Flerskiktsskivorna monteras mot vertikala eller horisontella träläkt. På marknaden finns även andra system med läkt och profiler av stål och aluminium.

Vertikala spikläkt monteras med varmförzinkad spik i stående väggregel. Alternativt kan rostskyddsbehandlad skruv avsedd för utomhusbruk användas. Spikläkten fästs vid användning av distanshylsor via dessa genom vindskyddet och det yttre isolerskiktet fast mot de vertikala väggreglarna. Alternativt används horisontella reglar i det yttre isolerskiktet och då fästes spikläkten i dessa. Den nedersta, och eventuellt den översta, placeras så att avståndet från panelände till infästningen blir 100-150 mm. Ångspärren monteras så att nederkanten kläms mot plattan. Horisontell läkt som förhindrar ventilationen av luftspalten får inte förekomma. Luftspalten ska utformas så att risken för dold brandspridning bakom fasaden minskas. Detta gäller främst fasader i högre byggnader med fler än tre våningar där luftspalten behöver avgränsas vid brandcellsgräns.

Horisontella läkt ska fästas mot vertikala luftningsläkt eller distansplattor, till exempel av 12 mm plywood, så att en kontinuerlig luftning av skivornas baksida sker. Horisontella läkt som monteras mot luftningsläkt eller distanser bör minst ha en tjocklek av 34 mm för att läkten ska kunna spänna fritt.

Avståndet mellan läkten bestäms bland annat av skivtjocklek och skivtyp. Dimensionering av läkt och infästningar görs för varje enskilt fall. Ett lämpligt avstånd mellan läkten för 20 mm flerskiktsskiva är 600 mm. För exakta uppgifter se rekommendationer från respektive tillverkare. Avståndet mellan läktens ändar och skivkant bör i vertikal riktning vara ≥ 10 mm.

Flerskiktsskivor monteras med rostfri stålskruv för att förhindra missfärgning av skivorna närmast skruven. Självborrande skruv med försänkt huvud bör användas. Alternativt kan skruvar med runt eller ovalt huvud användas. Hål för dessa bör förborras 1 mm större än skruvens innerdiameter. Skruvskallar och området närmast skruv ska behandlas med en penetrerande grundolja för att förhindra vattenupptagning i skivan. Alternativt kan skruv med tätningsbricka användas. Skivor och skruv ytbehandlas med ett färgsystem avsett för trä utomhus, till exempel en täckande grund- och toppfärg. Skruvarnas diameter ska vara ≥ 4,2 mm. Skruvarnas förankringslängd i läkten ska vara minst 6 x skruvdiametern. Skruvavståndet längs kant och i skivans mitt ska vara ≤ 400 mm. Minsta avstånd mellan skruv och skivkant ska vara ≥ 20 mm eller enligt rekommendationer från tillverkaren. Minsta avstånd mellan skruv och kant i läkt ska vara 17 mm.

Skarvar mellan skivor ska utföras med ett mellanrum så att skivorna ska kunna röra sig. Avståndet mellan skivorna ska motsvara skivtjockleken dock minst 10 mm. Stumfogar får inte förekomma eftersom de dels förhindrar rörelser, dels medför risk för fuktupptagning på grund av kapillär sugning. Skarvar utformas så att vattenupptagning längs kanterna och i bakomliggande konstruktion förhindras. Horisontella skarvar ska utföras med fasade skivkanter eller med ett längsgående plåtbleck som skyddar underliggande material. Vertikala skarvar utförs öppna eller med täckande läkt som skruvas över fogen. Skivornas kanter ska alltid förseglas, för att undvika fuktupptagning och sprickbildning i ytan närmast kant. Förseglingen kan till exempel bestå av en penetrerande grundolja och en täckande färg eller lack avsedd för trä utomhus.

yttervägg med flerskiktsskiva
Bild 1. Öppen vertikal fog.

yttervägg med flerskiktsskiva
Bild 2. Vertikal fog med täckläkt.

yttervägg med flerskiktsskiva
Bild 3. Öppen horisontal fog vid vertikala läkt.

yttervägg med flerskiktsskiva
Bild 4. Sluten horisontal fog.

yttervägg med flerskiktsskiva
Bild 5. Öppen fog med z-profil.

yttervägg med flerskiktsskiva
Bild 6. Avrundade kanter ger ett jämntjockt färgskikt.

yttervägg med flerskiktsskiva
Bild 7. Skarpa kanter ger otillräcklig tjocklek hos färgskiktet.

yttervägg med flerskiktsskiva
Bild 8. Utformning av kanter vid horisontal skivfog. Skivfog med fasade parallella kanter.

yttervägg med flerskiktsskiva
Bild 9. Utformning av kanter vid horisontal skivfog. Skivfog med plåtprofil. Skivornas utsida, kanter och insida närmast kanter ytbebehandlas.

yttervägg med flerskiktsskiva
Bild 10. Exempel på öppen respektive sluten fog i hörn.

yttervägg med flerskiktsskiva
Bild 11. Exempel på öppen respektive sluten fog i hörn.

yttervägg med flerskiktsskiva
Bild 12. Anslutning av fönster i yttervägg med luftad fasad.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

 • Lägg till
 • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan