Svenskt Trä Logo

Fasadsystem med skivmaterial

Yttervägg med fasad av flerskiktsskiva

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2022-01-24

2D-ritning
3D-ritning

Förklaring

  1. Flerskiktsskiva.
  2. Spikläkt/luftspalt/kapillärbrytande spalt.
  3. Yttre isolerskikt
  4. Vindskydd av diffusionsöppet, oorganiskt material.
  5. Bärande reglar/värmeisolering.
  6. Horisontell väggregel, så kallat installationsskikt.
  7. Ångspärr/ångbroms.
  8. Värmeisolering
  9. Invändig beklädnad.
Ladda ned CAD-ritning

Material

Utvändig beklädnad: Flerskiktsskiva av trä.
Spikläkt: virke 34x45 (VB0810) respektive 34x95 (VB0812), sort G4-2 eller bättre.
Horisontella väggreglar: konstruktionsvirke C14, 45 mm, centrumavstånd ≤ 600 mm.
Vindskydd: skivmaterial, utvändigt godkänd och fukttålig skiva, alternativt vindskyddsduk.
Värmeisolering: Isolerskivor av mineralull eller cellulosafiber, total isolertjocklek minst 270 mm.
Ångspärr/ångbroms: åldersbeständig plastfilm.
Invändig beklädnad: beklädnadsskivor eller träpanel.

Utförande

Flerskiktsskivorna monteras mot vertikala eller horisontella träläkt. På marknaden finns även andra system med läkt och profiler av stål och aluminium.

Vertikala spikläkt monteras med spik eller skruv av varmförzinkat stål i stående väggregel. Alternativt kan korrosionsskyddsbehandlad skruv avsedd för utomhusbruk användas (lägst korrosivitetsklass C4). Spikläkt fästs vid användning av distanshylsor via dessa genom det yttre isolerskiktet, fasadskivan, mot de vertikala väggreglarna. Alternativt används horisontella reglar i det yttre isolerskiktet och då fästes spikläkten i dessa. Den nedersta, och eventuellt den översta, placeras så att avståndet från panelände till infästningen blir 100–150. Ångspärr/ångbroms monteras så att nederkanten kläms mot plattan.
Horisontell läkt som förhindrar ventilation i luftspalten får inte förekomma. Luftspalten ska utformas så att risken för dold brandspridning bakom fasaden minskas. Detta gäller i synnerhet fasader i högre byggnader med fler än tre våningar där luftspalten behöver avgränsas vid brandcellsgräns med så kallad brandstopp.

Horisontell spikläkt ska fästas mot vertikal luftningsläkt eller distansplattor, till exempel 12 mm plywood, så att en kontinuerlig luftning av skivornas baksida sker. Horisontell läkt som monteras mot luftningsläkt eller distanser bör ha en tjocklek av minst 34 mm för att läkten ska kunna spänna fritt.

Läktavstånd bestäms bland annat av skivtjocklek och skivtyp. Dimensionering av läkt och infästningar görs för varje enskilt fall. Ett lämpligt läktavstånd för 20 mm flerskiktsskiva är ≤ 600 mm. För exakta uppgifter se rekommendationer från tillverkaren. Avståndet mellan läktens ändar och skivkant bör i vertikal riktning vara ≥ 10 mm.

Flerskiktsskivor monteras med skruv av rostfritt stål kvalitet A2 eller kvalitet A4 för att förhindra missfärgning av skivorna närmast skruven. Självborrande skruv med försänkt huvud bör användas. Alternativt kan skruvar med runt eller ovalt huvud användas. Hål för dessa bör förborras 1 mm större än skruvens innerdiameter. Skruvhuvuden och området närmast skruv ska behandlas med en penetrerande grundolja för att förhindra vattenupptagning i skivan. Alternativt kan skruv med tätningsbricka användas. Skivor och skruv ytbehandlas med ett färgsystem avsett för trä utomhus, till exempel grundolja och täckande grund- och toppfärg. Skruvars diameter ska vara ≥ 4,2 mm. Skruvars förankringslängd i läkten ska vara minst 6 x skruvdiametern. Skruvavstånd längs kant och i skivans mitt ska vara ≤ 400 mm. Avstånd mellan skruv och skivkant ska vara ≥ 20 mm eller enligt rekommendationer från tillverkaren. Avstånd mellan skruv och kant i läkt ska vara ≥ 17 mm.

Skarvar mellan skivor ska utföras med ett mellanrum så att skivorna ska kunna röra sig. Avståndet mellan skivorna ska motsvara skivtjockleken, dock minst 10 mm. Stumskarvar får inte förekomma eftersom de dels förhindrar rörelser, dels medför risk för fuktupptagning på grund av kapillär sugning. Skarvar utformas så att vattenupptagning längs kanterna och i bakomliggande konstruktion förhindras. Horisontella skarvar ska utföras med fasade skivkanter eller med ett längsgående plåtbleck som skyddar underliggande material. Vertikala skarvar utförs öppna eller med täckande läkt som skruvas över fogen. Skivornas kanter ska alltid förseglas, för att undvika fuktupptagning och sprickbildning i ytan närmast kant.
Förseglingen kan till exempel bestå av en penetrerande grundolja och en täckande färg avsedd för trä utomhus.

yttervägg med flerskiktsskiva
Bild 1. Öppen vertikal fog.

yttervägg med flerskiktsskiva
Bild 2. Vertikal fog med täckläkt.

yttervägg med flerskiktsskiva
Bild 3. Öppen horisontal fog vid vertikala läkt.

yttervägg med flerskiktsskiva
Bild 4. Sluten horisontal fog.

yttervägg med flerskiktsskiva
Bild 5. Öppen fog med droppbleck.

yttervägg med flerskiktsskiva
Bild 6. Avrundade kanter ger ett jämntjockt färgskikt.

yttervägg med flerskiktsskiva
Bild 7. Skarpa kanter ger otillräcklig tjocklek hos färgskiktet.

yttervägg med flerskiktsskiva
Bild 8. Utformning av kanter vid horisontell skivfog. Skivfog med fasade parallella kanter.

yttervägg med flerskiktsskiva
Bild 9. Utformning av kanter vid horisontal skivfog. Skivfog med plåtprofil. Skivornas utsida, kanter och insida närmast kanter ytbebehandlas.

yttervägg med flerskiktsskiva
Bild 10. Exempel på öppen respektive sluten fog i hörn.

yttervägg med flerskiktsskiva
Bild 11. Exempel på öppen respektive sluten fog i hörn.

 

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok