Svenskt Trä Logo

Fasadsystem med skivmaterial eller limträpanel

Yttervägg med fasad av limträpanel

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2022-01-24

2D-ritning
3D-ritning

Förklaring

  1. Limträträpanel liggande.
  2. Vertikal spikäkt/luftspalt/kapillärbrytande spalt.
  3. Yttre isolerskikt.
  4. Vindskydd.
  5. Bärande reglar/värmeisolering.
  6. Horisontell väggregel, så kallat installationsskikt.
  7. Ångspärr/ångbroms.
  8. Värmeisolering
  9. Invändig beklädnad.
Ladda ned CAD-ritning

Material

Utvändig beklädnad: Liggande limträpanel 25 mm tjock.
Läkt: virke 34x45, sort G4-2 eller bättre (VB0810).
Vertikala och horisontella väggreglar: konstruktionsvirke C14, 45 mm, centrumavstånd ≤ 600 mm.
Vindskydd: diffusionsöppet material, utvändigt godkänd och fukttålig skiva alternativt vindskyddsduk.
Värmeisolering: isolerskivor av mineralull eller cellulosafiber, total isolertjocklek minst 270 mm.
Ångspärr/ångbroms: åldersbeständig plastfilm.
Invändig beklädnad: beklädnadsskivor eller träpanel.

Utförande

Liggande limträpanelbrädor monteras mot vertikal läkt 34x45 sort G4-2 eller bättre c ≤ 600 mm (VB0810).

Vertikal spikläkt för liggande limträpanel monteras med panelspik eller panelskruv av varmförzinkat eller rostfritt stål i stående väggregel. Spikläkten fästs vid användning av distanshylsor via dessa genom det yttre isolerskiktet och vindskyddet, mot de vertikala väggreglarna. Alternativt används horisontella reglar i det yttre isolerskiktet och då fästs spikläkten i dessa. Den nedersta och eventuellt den översta spikläkten placeras så att avståndet från panelände till infästningen blir 100–150 mm. Ångspärr/ångbroms monteras så att nederdelen kläms mot plattan. Luftspalt ska utformas så att risken för dold brandspridning bakom fasaden minskas. Detta gäller i synnerhet fasader i högre byggnader med fler än tre våningar där luftspalten behöver avgränsas vid brandcellsgräns.

Horisontell spikläkt för stående limträpanel ska fästas mot vertikal luftningsläkt eller distansplattor, till exempel av 12 mm plywood, för att möjliggöra kontinuerlig luftning av panelens baksida.

Dimensionering av läkt och infästningar skall göras för varje enskilt fall av en konstruktör. Ett lämpligt läktavstånd för panel med tjocklek 20 mm är ≤ 1 200 mm. För exakta uppgifter, se rekommendationer från tillverkaren av limträpanel. Avståndet mellan läktens ändar och panelkant bör i vertikal riktning vara ≥ 10 mm.

Limträpanelbrädor monteras med panelspik eller panelskruv av varmförzinkat stål eller av rostfritt stål. Panelbrädor med bredd ≤ 200 monteras med två spikar eller skruvar tvärs panelen vid varje läkt. Avståndet mellan spik/skruv längs panelen ska vara ≤ 1 200 mm. Panelbrädor med bredd ≥ 300 monteras med minst tre spikar eller skruvar vid varje läkt. Vid montage med skruv används minst två skruvar per läkt vid läktavstånd ≤ 1 200 mm. Skruvars förankringslängd ska vara minst 6 x skruvdiametern. Minsta avstånd mellan förbindare och panelkant ska vara 20 mm eller enligt rekommendationer från tillverkaren. Limträpanel finns industriellt grundmålad eller mellanstruken enligt CMP, Certifierad Målad Panel.

Skarvar mellan limträpanelbrädor bör undvikas. Om skarv är oundviklig ska den utföras med ett mellanrum för att ta upp rörelser i limträpanelbrädor. Limträpanelbrädornas ändar ska alltid förseglas för att undvika fuktupptagning och sprickbildning. Förseglingen kan till exempel bestå av målningssystem med penetrerande grundolja samt täckande färg avsett för trä utomhus.

Yttervägg med enskikts limmad massivträpanel
Bild 1. Öppen vertikal fog.

Yttervägg med enskikts limmad massivträpanel
Bild 2. Vertikal fog med täckläkt.

Yttervägg med enskikts limmad massivträpanel
Bild 3. Öppen horisontell fog vid vertikala läkt.

Yttervägg med enskikts limmad massivträpanel
Bild 4. Sluten horisontell fog.

Yttervägg med enskikts limmad massivträpanel
Bild 5. Öppen fog med droppbleck.

Yttervägg med enskikts limmad massivträpanel
Bild 6. Avrundade kanter ger ett jämntjockt färgskikt.

Yttervägg med enskikts limmad massivträpanel
Bild 7. Skarpa kanter ger otillräcklig tjocklek hos färgskiktet.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok