Svenskt Trä Logo

3.2.1 Vindkrafter på bärverk enligt Eurokod 1

Publicerad 2018-08-16

Resulterande kraft på ett bärverk eller en bärverksdel orsakad av vind kan bestämmas på följande sätt enligt SS-EN 1991-1-4, avsnitt 5.3:

\({F_{\mathop{\rm w}\nolimits} } = {c_\rm f} \cdot {q_\rm p}\left( z \right) \cdot {A_{\rm ref}}\)

där:

cf är formfaktorn för kraft på bärverket eller bärverksdelen, se avsnitt 3.2.2.
qp(z) är det karakteristiska hastighetstrycket för referenshöjden z, se avsnitt 3.2.3.
Aref är bärverkets eller bärverksdelens referensarea, det vill säga den anblåsta arean.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok