Svenskt Trä Logo

3.2.1 Vindkrafter på bärverk enligt Eurokod 1

Publicerad 2018-08-16

Resulterande kraft på ett bärverk eller en bärverksdel orsakad av vind kan bestämmas på följande sätt enligt SS-EN 1991-1-4, avsnitt 5.3:

\({F_{\mathop{\rm w}\nolimits} } = {c_\rm f} \cdot {q_\rm p}\left( z \right) \cdot {A_{\rm ref}}\)

där:

cf är formfaktorn för kraft på bärverket eller bärverksdelen, se avsnitt 3.2.2.
qp(z) är det karakteristiska hastighetstrycket för referenshöjden z, se avsnitt 3.2.3.
Aref är bärverkets eller bärverksdelens referensarea, det vill säga den anblåsta arean.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan