Svenskt Trä Logo

3.2.2 Formfaktor cf enligt Eurokod 1

Publicerad 2018-08-23

Formfaktorn cf enligt SS-EN 1991-1-4, avsnitt 7.4.3:

Formfaktorn för kraft, cf, ger den resulterande vindlasten på bärverket eller bärverksdelen. För limträpelare och -balkar under montage kan man anta:

\({c_\rm f} = 1,8\)

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok