Svenskt Trä Logo

14.6 Pelartopp

Publicerad 2017-03-17

Förbandet mellan balk och pelartopp utformas ofta ledat. I detta fall överförs endast vertikala och horisontella krafter. För att minska risken för sprickbildning är det viktigt att förbandet tillåter balkens vinkeländring vid upplaget i förhållande till pelartoppen. Därför ska förbandsdelarna placeras så nära pelarens innerkant som möjligt.

Erfarenhetsvärden på lämpliga kantavstånd mellan pelarens innerkant och skruvens centrum är 4 d, om förbandet överför horisontalkrafter, och 3 d om förbandet enbart överför vertikala krafter. Om spikningsplåtar och ankarspik/skruv används är motsvarande avstånd 10 d respektive 5 d.

Förbandet kan utföras med laskar av spikningsplåt som överför krafterna. Om ett dolt förband önskas av estetiska orsaker kan inlimmade skruvar användas, dock endast i klimatklass 1 och 2 och när krafterna som överförs är måttliga. En tredje möjlighet är att fälla in balken i urtag i pelaren, särskilt vid gavlarna, för överföring av horisontella krafter. Ibland kan förbandet ha viss stabiliserande inverkan på balken men i många fall kan detta inte utnyttjas. I sådana fall är det viktigt att förhindra vippning.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok