Svenskt Trä Logo

14.6 Pelartopp

Publicerad 2017-03-17

Förbandet mellan balk och pelartopp utformas ofta ledat. I detta fall överförs endast vertikala och horisontella krafter. För att minska risken för sprickbildning är det viktigt att förbandet tillåter balkens vinkeländring vid upplaget i förhållande till pelartoppen. Därför ska förbandsdelarna placeras så nära pelarens innerkant som möjligt.

Erfarenhetsvärden på lämpliga kantavstånd mellan pelarens innerkant och skruvens centrum är 4 d, om förbandet överför horisontalkrafter, och 3 d om förbandet enbart överför vertikala krafter. Om spikningsplåtar och ankarspik/skruv används är motsvarande avstånd 10 d respektive 5 d.

Förbandet kan utföras med laskar av spikningsplåt som överför krafterna. Om ett dolt förband önskas av estetiska orsaker kan inlimmade skruvar användas, dock endast i klimatklass 1 och 2 och när krafterna som överförs är måttliga. En tredje möjlighet är att fälla in balken i urtag i pelaren, särskilt vid gavlarna, för överföring av horisontella krafter. Ibland kan förbandet ha viss stabiliserande inverkan på balken men i många fall kan detta inte utnyttjas. I sådana fall är det viktigt att förhindra vippning.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan