Svenskt Trä Logo

1.6 Transport och montage

Publicerad 2017-05-06

Transport och montage är de sista skedena när en limträkonstruktion byggs och de kan tänkas vara mindre viktiga.

De kräver ändå samma omsorg som de föregående arbetsmomenten, eftersom de kan ha avgörande betydelse inte bara från konstruktionssynpunkt utan också för projekteringen och projektekonomin.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok