Svenskt Trä Logo

4.1.2 Axiell dragning och kombinerad dragning och böjning

Publicerad 2017-01-17

Raka limträbalkar kan belastas av axiella krafter, dragkrafter eller tryckkrafter, eller av en kombination av axiella krafter och böjmoment.

Vid dragbelastning bör balkens volym beaktas, eftersom hållfastheten är beroende av volymen (Weibulls svagaste länkteori). Vid tryckbelastning inträffar tryckbrott i de korta balkarna, medan de slanka balkarna kommer att knäckas. Tryckta byggnadsdelar behandlas i avsnitt 4.2.

Dragna eller dragna och böjda raka balkar ska uppfylla följande dimensioneringsvillkor:

4.7    \(\begin{array}{l} \frac{{{\sigma _{\rm t,0,d}}}}{{{f_{\rm t,0,d}}}} + \frac{{{\sigma _{\rm m,y,d}}}}{{{f_{\rm m,y,d}}}} + {k_\rm m}\frac{{{\sigma _{\rm m,z,d}}}}{{{f_{\rm m,z,d}}}} \le 1\\ \frac{{{\sigma _{\rm t,0,d}}}}{{{f_{\rm t,0,d}}}} + {k_\rm m}\frac{{{\sigma _{\rm m,y,d}}}}{{{f_{\rm m,y,d}}}} + \frac{{{\sigma _{\rm m,z,d}}}}{{{f_{\rm m,z,d}}}} \le 1 \end{array}\)

där σt,0,d är den dimensionerande dragspänningen i fiberriktningen samt σm,y,d och σm,z,d är de dimensionerande böjspänningarna kring huvudaxlarna. ft,0,d är dimensioneringsvärdet för draghållfasthet samt fm,y,d och fm,z,d är dimensioneringsvärdena för böjhållfasthet. km är en modifikationsfaktor enligt avsnitt 4.1.1.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan