Svenskt Trä Logo

4.1.2 Axiell dragning och kombinerad dragning och böjning

Publicerad 2017-01-17

Raka limträbalkar kan belastas av axiella krafter, dragkrafter eller tryckkrafter, eller av en kombination av axiella krafter och böjmoment.

Vid dragbelastning bör balkens volym beaktas, eftersom hållfastheten är beroende av volymen (Weibulls svagaste länkteori). Vid tryckbelastning inträffar tryckbrott i de korta balkarna, medan de slanka balkarna kommer att knäckas. Tryckta byggnadsdelar behandlas i avsnitt 4.2.

Dragna eller dragna och böjda raka balkar ska uppfylla följande dimensioneringsvillkor:

4.7    \(\begin{array}{l} \frac{{{\sigma _{\rm t,0,d}}}}{{{f_{\rm t,0,d}}}} + \frac{{{\sigma _{\rm m,y,d}}}}{{{f_{\rm m,y,d}}}} + {k_\rm m}\frac{{{\sigma _{\rm m,z,d}}}}{{{f_{\rm m,z,d}}}} \le 1\\ \frac{{{\sigma _{\rm t,0,d}}}}{{{f_{\rm t,0,d}}}} + {k_\rm m}\frac{{{\sigma _{\rm m,y,d}}}}{{{f_{\rm m,y,d}}}} + \frac{{{\sigma _{\rm m,z,d}}}}{{{f_{\rm m,z,d}}}} \le 1 \end{array}\)

där σt,0,d är den dimensionerande dragspänningen i fiberriktningen samt σm,y,d och σm,z,d är de dimensionerande böjspänningarna kring huvudaxlarna. ft,0,d är dimensioneringsvärdet för draghållfasthet samt fm,y,d och fm,z,d är dimensioneringsvärdena för böjhållfasthet. km är en modifikationsfaktor enligt avsnitt 4.1.1.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok