Svenskt Trä Logo

4.2 Böjknäckning

Publicerad 2017-03-10

Teoretisk böjknäckning baserar sig på Eulers teori: ett ideellt rakt (utan imperfektioner) element, prismatiskt, fritt upplagd och centriskt belastad tryckt stång som är tillräckligt slank så att den knäcker utan att spänningen i tvärsnittet överskrider materialets brotthållfasthet.

Knäcklasten definieras som:

4.15    \({P_\rm E} = {\pi ^2}\frac{{E \cdot I}}{{{L^2}}}\)

där E · I är stångens böjstyvhet och L är dess längd.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan