Svenskt Trä Logo

4.2 Böjknäckning

Publicerad 2017-03-10

Teoretisk böjknäckning baserar sig på Eulers teori: ett ideellt rakt (utan imperfektioner) element, prismatiskt, fritt upplagd och centriskt belastad tryckt stång som är tillräckligt slank så att den knäcker utan att spänningen i tvärsnittet överskrider materialets brotthållfasthet.

Knäcklasten definieras som:

4.15    \({P_\rm E} = {\pi ^2}\frac{{E \cdot I}}{{{L^2}}}\)

där E · I är stångens böjstyvhet och L är dess längd.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok