Svenskt Trä Logo

9.4.3 Förband mellan överramen och dragband av stål

Publicerad 2017-01-19

Dragbanden kan bli relativt långa. För att begränsa överstor nedböjning och böjmoment förorsakade av dragbandets egentyngd används normalt hängslen. Hängslena består i vanliga fall av stålstänger eller stålwire med mycket liten diameter, typiskt d = 5 mm, och de placeras med ungefär 10 m mellanrum. Ett typiskt förbandssystem mellan överram och dragband med hängsle visas i figur 9.10.

 

Ett typiskt förbandssystem mellan överram och dragband med hängsle.
Figur 9.10
Ett typiskt förbandssystem mellan överram och dragband med hängsle.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok