Svenskt Trä Logo

9.4.1 Förankring av dragbandet i överramen

Publicerad 2017-01-19

Dragbandet överför enbart sin horisontella kraft till överramen. Vanligtvis görs dragbandet av stål eller limträ, se avsnitt 14.8. Förankringen ordnas normalt så att den dragande kraften överförs till balken så nära som möjligt det ställe där balkens och dragbandets systemlinjer korsar varandra.

Dragband av rundstål är lämpliga för både små och stora dragkrafter. För måttliga krafter används ofta ett enkelt dragband som dras genom ett centriskt hål i limträbalken och fästs mot balkänden med hjälp av en ankarplåt, se figur 9.6 a). Ur bearbetningssynpunkt är det fördelaktigare att använda endast utanpåliggande dragband. Om dragkrafterna är stora används två dragband som placeras på balkens ömse sidor och vid behov kan ännu ett tredje centralt placerat dragband eller flera utanpåliggande användas. I detta fall rekommenderas att en extra stålprofil, till exempel UPE-profil, används mellan ankarplåten och balkänden för att fördela den tryckande kraften på en större yta, se figur 9.6 b). Stålplåten som ligger mot balkänden bör ha spikhål för att underlätta montaget.

För måttliga dragkrafter kan dragband av limträ också användas. Om ett enda dragband används kan förankringen av dragbandet i balken göras med hjälp av en stålplåt som antingen rundar balkänden, se figur 9.7 a), eller avslutas innanför balken. Alternativt kan inslitsade stålplåtar med dymlingar användas till att fästa dragbandet i balken, se figur 9.7 b). Om dubbla dragband används kan förankring utföras med hjälp av dymlingar, skruvar eller träbyggnadsskruvar, se figur 9.7 c). Se också avsnitt 14.8. Observera att ett oskyddat dragband av stål vanligtvis inte uppfyller kraven på brandsäkerhet, till exempel klass R30, se avsnitt Limträ och brand. Dragbanden skyddas enklast med hjälp av rörskålar av mineralull. Om utseendekraven är höga kan mineralullen omslutas med plasthöljen, alternativt att dragbanden kläs in med trä. Observera också att dragbanden förlängs anmärkningsvärt mycket vid kraftig temperaturhöjning även om isolering används, och att stöden därför ska dimensioneras för den tillkommande horisontalkraften.

Detalj lämplig för måttliga dragkrafter,<br />b) detalj lämplig för stora dragkrafter.
Figur 9.6
Förankring av dragbandet av stål.
a) Detalj lämplig för måttliga dragkrafter,
b) detalj lämplig för stora dragkrafter. Se avsnitt 14.8.

Förband mellan enkelt dragband med hjälp av en stålplåt som rundar balkänden
Figur 9.7
Förankring av dragband av limträ.
a) Förband mellan enkelt dragband med hjälp av en stålplåt som rundar balkänden,
b) förband med inslitsade stålplåtar och dymlingar,
c) förband med dubbelt dragband.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok