Svenskt Trä Logo

9.4.2 Ledat nockförband

Publicerad 2017-01-19

Ledade nockförband överför horisontella och vertikala krafter, se avsnitt 14.7. Moment överförs endast i begränsad omfattning och beaktas inte vid dimensionering. Beslaget bör inte begränsa överramarnas vinkeländring avsevärt. Om en sådan rörelse inte kan ske fritt uppstår tilläggsspänningar som kan leda till skador på konstruktionen, i regel sprickor i träet.

Förbandet består normalt av laskar gjorda av spikningsplåtar, se figur 9.8 a). Dessa kan kombineras med en inslitsad korsformad förbandsdel av stål när tvärkraften vid nocken är stor, se figur 9.8 b).

När tvärkraften vid nocken är stor kan även stålprofiler, till exempel IPE-profiler, användas för ledat nockförband, se figur 9.9. Vanligen väljs stålprofilens bredd a lika som eller något mindre än överramens bredd b. Stålprofilens längd c beror på tvärkraften som ska överföras, och är normalt mellan 200 och 350 mm, se figur 9.9.

Ledat nockförband.
Figur 9.8
Ledat nockförband.
a) För måttliga tvärkrafter,
b) för stora tvärkrafter.

Exempel på ledat nockförband för stora tvärkrafter.
Figur 9.9
Exempel på ledat nockförband för stora tvärkrafter.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan