Svenskt Trä Logo

Brandcellsindelning

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2016-11-18

För att minska spridningen av brand i en byggnad ska det finnas brandceller – avgränsade delar av byggnaden inom vilken en brand under en föreskriven minsta tid kan utvecklas utan att sprida sig till andra delar av byggnaden.

Brandcellen ska vara avgränsad från byggnaden i övrigt genom omslutande väggar och bjälklag eller på annat lämpligt sätt. En lägenhet är exempel på en egen brandcell.

Det är också viktigt att det finns utrymningsvägar som leder direkt till en gata eller motsvarande eller till en terrass, en gårdsplan eller liknande. En utrymningsväg kan även vara ett utrymme i en byggnad som leder från en brandcell till utgångar som till exempel korridorer eller trapphus.

Grundkrav för brandcellsindelning

Det främsta syftet med konstruktivt brandskydd i byggnader är att begränsa brandspridningen från startrummet genom att garantera konstruktionens bärförmåga vid brand (krav på bärförmåga R) och avskiljande förmåga (krav på isolering I och integritet E) under den föreskrivna tiden. Den föreskrivna tiden uttrycks vanligtvis som brandmotstånd, med brandexponering enligt standardkurvan för temperaturtid, och specificeras i byggreglerna. Brandproning används fortfarande i stor utsträckning för att verifiera brandmotstånd hos träkonstruktioner, men beräkningsmodeller blir allt vanligare.

Grundkraven för brandcellsindelning enligt SS-EN 1995-1-2 ges i avsnittet Avskiljande förmåga.

Brandcellsindelning av vindar

Vindsutrymmen bör sektioneras över brandcellsgränser i underliggande plan för att begränsa risk för brandspridning över en hel byggnads vindsplan, se Bild 1. Se även avsnittet Tak och takfot.

Vindar bör indelas i mindre brandceller för att minska risken för brandspridning
Bild 1. Vindar bör indelas i mindre brandceller för att minska risken för brandspridning
.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan