Svenskt Trä Logo

12 november 2005

”Bygga stort och spännande i trä!”

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok