12 november 2005

”Bygga stort och spännande i trä!”

Syftet är att inspirera kommuner, bostadsbolag och yrkesverksamma inom hela byggsektorn till ökat träbyggande – och då särskilt med fokus på större byggnationer. Både statsminister Göran Persson och skogsminister Ulrika Messing deltar. Göran Persson inleder programmet och Ulrika Messing avslutar med att utlysa en landskamp i träbyggande mellan landets kommuner. Vidare i programmet berättar bland andra Peter Ohrstedt, Statens Fastighetsverk, om "Arkitekttävling om ny byggnad i trä för Sametinget i Kiruna". Lars Stehn, Luleå Tekniska Universitet informerar om "Kompetensutveckling för yrkesverksamma – en unik möjlighet att följa modernt träbyggande i praktiken!".

Se inbjudan för fullständigt program.
Anmälan görs på www.trabyggnadskansliet.se/anmalan

Regeringen och riksdagen har beslutat att satsa på modern träbyggnadsteknik i och med tillsättandet av kommittén Nationella Träbyggnadsstrategin. Nationella Träbyggnadsstrategins uppdrag är att främja användningen av trä i flerbostadshus och offentliga byggnadsverk. Näringsdepartementet står bakom kommittén Nationella Träbyggnadsstrategin och Skogsindustrierna, Trä- och Möbelindustriförbundet, Skogs- och Träfacket samt Näringsdepartementet står bakom Sveriges Träbyggnadskansli. Kansliet ska verka för att moderna träbyggnader i ökad utsträckning används på den svenska byggmarknaden.

Näringsdepartementet står bakom Sveriges Träbyggnadskansli. Kansliet ska verka för att moderna träbyggnader i ökad utsträckning används på den svenska byggmarknaden.

Med vänliga hälsningar
Skogsindustrierna

Johan Fröbel
Projektledare TräGuiden

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan