Svenskt Trä Logo

1 juli 2005

Lagom till sommaren kommer utomhuskonstruktioner i TräGuiden

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok