Svenskt Trä Logo

17 mars 2008

Välkommen till Träbyggnadsdag i Stockholm 2 april 2008!

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok