29 juni 2009

Eurokod 5 och Limträ: Två träkurser för byggprojektörer

STFÄr du byggprojektör/konstruktör och märker att intresset för träbyggande ökar? Ta chansen att skaffa dig en konkurrensfördel genom att lära dig av de senaste årens kunskaper och erfarenheter från specialister som varit involverade i lyckade träbyggprojekt.

BFAB genomför nu i november sina två fortbildningskurser om träkonstruktioner enligt Eurokod 5 respektive limträkonstruktioner. Som lärare har de anlitat Tomas Alsmarker och Elvy Karlsson från Tyréns, Erik Serrano från Växjö Universitet och Roberto Crocetti från SP Trätek – samtliga med gedigen erfarenhet från de senaste årens träbyggande i Sverige.

Eurokod 5 ska tillämpas från utgången av 2010 då BKR avvecklas. Nu har du chans att gå utbildningen. BFAB:s lärare går grundligt igenom dimensionering enligt Eurokod 5, hur Eurokoderna är uppbyggda, jämför hur de skiljer sig från BKR och visar praktiska exempel på tillämpning.

- Träkonstruktioner – Dimensionering enligt Eurokod 5. Stockholm den 9-10 november. 
Läs mer: www.stf.se/kurser/kurs/Trakonstruktioner---med-Eurokod-5/

- Stora limträkonstruktioner, 11 november i Stockholm. 
Läs mer: www.stf.se/kurser/kurs/Stora-limtrakonstruktioner/

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan