Svenskt Trä Logo

20 oktober 2009

Två träkurser hos BFAB

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok