Svenskt Trä Logo

18 december 2009

Fuktsäkert byggande med trä

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok