18 december 2009

Fuktsäkert byggande med trä

TVMBJust nu fortgår i Sverige omfattande FoU-satsningar för att öka kunskaperna kring fuktsäkert träbyggande, däribland forskningsprogrammet WoodBuild som startade år 2007 och pågår fram till år 2012 med en total budget på närmare 50 miljoner kronor. Professor Lars-Olof Nilsson vid avdelningen för Byggmaterial vid Lunds Tekniska Högskola publicerade nyligen från programmet en sammanställning av vad vi idag vet kring fuktsäkert byggande och projektering av träkonstruktioner. Rapporten innehåller också råd om hur Boverkets fuktkrav kan tillämpas samt förslag på kritiska fukttillstånd för trä.

Sedan den reviderade utgåvan av Boverkets byggregler, BBR, kom 2006 har vi fått en del frågor om hur träbyggandet lever upp till de nya fuktkraven. Sammanställningen från WoodBuild visar på att det går alldeles utmärkt att bygga sunda och fuktsäkra träbyggnader som lever upp till BBR:s krav – men det kommer att ställas krav på bättre och tydligare redovisad kvalitetssäkring från både sågverksindustrin och byggindustrin.

» Ladda ned WoodBuild-rapporten ”Kunskapsläge och råd kring fuktsäker projektering och tillämpning av fuktkrav i BBR för träkonstruktioner”. 


 

Så bygger vi den goda stadenSVERIGES TRÄBYGGNADSKANSLI OCH TRÄSTAD 2012 bjuder in till Sveriges första Trästadsriksdag

Så bygger vi den goda staden

20 januari 09.30. Näringslivets hus, Storgatan 19, Stockholm

Trästadsriksdagen är ett nytt forum som anordnas av projektet Trästad 2012 i samarbete med Sveriges Träbyggnadskansli. Här ska idéer och visioner om modern och hållbar stadsutveckling i linje med av riksdagen fastställda miljömål diskuteras. Här kommer tankar och praktiska exempel på genomförda och planerade byggprojekt lyftas fram. Projekt där nya kunskaper om byggande med låg klimatpåverkan skapar attraktiva stadsmiljöer för boende och verksamheter. Trästadsriksdagen planeras bli ett återkommande forum.

» Inbjudan Trästadsriksdagen

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan