Svenskt Trä Logo

18 mars 2010

Skall du också gå på Nordbygg? Då får du inte missa inte det här!

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok