Svenskt Trä Logo

27 maj 2010

TräGuidens fuktavsnitt är nu uppdaterade

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok