27 maj 2010

TräGuidens fuktavsnitt är nu uppdaterade

Under våren har arbete pågått med att uppdatera TräGuidens fuktavsnitt, grundat på nya forskningsrön. Det arbetet är nu klart, men mer uppdateringar kommer givetvis i takt med att ytterligare kunskap inhämtas från forskning gällande fuktsäkert träbyggande.


Handbok om fuktsäkra utfackningsväggar

Handbok om fuktsäkra utfackningsväggarAnvändning av utfackningsväggar med hög förtillverkningsgrad och med bibehållen fuktsäkerhet kan i många fall vara en viktig faktor för att korta byggtider och effektivisera byggandet. Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP) har tagit fram en handbok - Fuktsäkra utfackningsväggar med hög prefabriceringsgrad enligt den "holländska metoden".

I handboken redovisas ett antal standardiserade lösningar för utfackningsväggar med tillhörande tabellvärden. Författarna till handboken har tagit vara på erfarenheter som man vunnit i Holland och anpassat dessa till svenska förhållanden.

Exempel på lösning och tabellvärden för regelstomme med invändig och utvändig isolerande skikt ur: Handbok Fuktsäkra utfackningsväggar med hög prefabriceringsgrad enligt den ”holländska metoden” (Anders Gustafsson, Anna Pousette, Rolf Jonssson).

» Handboken finns att ladda ned via: www-v2.sp.se

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan