Svenskt Trä Logo

30 juni 2010

Dags för anmälan till höstens BFAB-kurser om träkonstruktioner och Eurokod 5!

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok