Mellanbjälklag, icke lägenhetsskiljande – golvbjälkar av lättbalk

Principlösning

Principlösning. Mellanbjälklag, icke lägenhetsskiljande – golvbjälkar av lättbalk.
3D-ritning

Tekniska data

Egentyngd: cirka 0,50 kN/m2.
Brandmotstånd: bjälklag av minst 200 mm höga lättbalkar med centrumavstånd ≤ 600 mm och minst 70 mm mineralull mellan balkarna, på översidan försett med minst 22 mm spontade golvskivor eller golvbräder, på undersidan försett med minst 12 mm beklädnadsskiva (densitet ≥ 450 kg/m3.), bedöms uppfylla kraven för brandteknisk klass EI 30.
Stegljudsnivå: L'n,w ≤ 78 dB (exklusive golvbeläggning).
Luftljudsisolering: R'w = ca 35 dB.

Råd och anvisningar

Trävirke ska vid inbyggnad ha en ytfuktkvot av högst 18 %. Spik, skruv och byggbeslag ska vara av varmförzinkat stål eller ha motsvarande korrosionsskydd. Styvheten tvärs spännviddsriktningen kan förbättras med kortlingar eller limmad tvärbalk. Urtag eller hål för installationer kan göras i balkar inom vissa gränser. Förstärkning kan erfordras i vissa fall. Konstruktörens och tillverkarens anvisningar ska följas.

Vid lösvirkesbyggande ska regler för skydd mot genomtrampning under arbete beaktas. Tillfälligt skydd mot genomtrampning kan åstadkommas med luckor, som läggs ut på mellanbjälklagets översida.

För trappa och eventuell skorsten måste en eller flera balkar avväxlas. Avväxlingsbalk och de balkar som ska kunna överföra laster från avväxlingsbalken dimensioneras i varje enskilt fall av ansvarig konstruktör. Avväxlingsbalk och avväxlade balkar fästs med balkskor eller med plattstål 35x2,0 mm och ankarspik enligt konstruktörens anvisningar.

Ett mellanbjälklag inom en lägenhet bör isoleras med till exempel 95 mm mineralull från ljud- och brandsynpunkt.
Undergolvet kan utföras med minst 22 mm spontade golvspånskivor eller golvbräder. Viss samverkan mellan limmade golvspånskivor och balkar får tillgodoräknas vid dimensionering av balkarna. 
 

Typdetaljer

På separata sidor redovisas träbyggnadstekniska typdetaljer för vindsbjälklag med bjälkar av konstruktionsvirke eller limträ.
För övriga träbyggnadstekniska typdetaljer hänvisas till generella konstruktionsdetaljer för bjälklag.

För information om övriga material i vindsbjälklag hänvisas till respektive tillverkare.

Ingående material

  1. Golvbalkar av lättbalk. Centrumavstånd ≤ 600 mm. 
  2. Hammarband enligt lättbalkssystem. Förankring enligt konstruktörens anvisningar.
  3. Kortling av träreglar 45x45, konstruktionsvirke, sort G4-2 eller bättre, som stöd för undergolvsskivor.
  4. Ångspärr av åldersbeständig plastfolie.
  5. Undergolv av minst 22 mm spontade golvspånskivor eller golvbräder.
  6. Isolering med till exempel 70 mm mineralullsskivor, fullisolerat bjälklag 600 mm in från yttervägg.
  7. Innertak av beklädnadsskivor, till exempel 12 mm spån-, träfiber-, plywood- eller gipsskivor, på underlag av gles panel 22x70 mm, G4-2 eller bättre, med centrumavstånd 400 mm, alternativt 17 mm tät, spontad träpanel.
  8. Invändig väggbeklädnad.

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2014-01-27

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Yrke/roll*

* Obligatoriska uppgifter

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt.
Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan