Fribärande läkt – tak med profilerad plåt

Principlösning

3D-ritning

Tekniska data

Egentyngden hos ett trätak med taktäckning av profilerad plåt är cirka 3 kN/m2 takarea (inklusive bärverket).
Brandmotstånd: Ett yttertak med profilerad plåt på underlag av fribärande läkt uppfyller brandskyddskraven för taktäckning enligt BBR (Boverkets Byggregler). Taket accepteras även inom 8 m avstånd till skorsten från större värmecentral.

Råd och anvisningar

Till yttertakskonstruktioner rekommenderas granvirke på grund av dess fuktegenskaper. Till bärverket och fribärande läkt ska konstruktionsvirke användas. Övrigt virke ska vara lägst sort G4-2 i takstolar och bärläkt övervägas. Spik, skruv och byggbeslag ska vara varmförzinkade eller ha minst motsvarande rostskydd.

Typdetaljer

På separata sidor redovisas träbyggnadstekniska typdetaljer för fribärande läkt, tak med profilerad plåt. För övriga träbyggnadstekniska typdetaljer till taktäckningar av profilerad plåt hänvisas till typdetaljer för taktäckning av betongpannor på fribärande läkt.

För övriga material som ingår i taktäckningar av profilerad plåt hänvisas till respektive materialtillverkares produktinformation.

Ingående material

  1. Takstol av konstruktionsvirke.
  2. Fribärande läkt av konstruktionsvirke i lägst hållfasthetsklass C14. Centrumavstånd bestäms av profiltypen. Tvärsnittsmått bestäms genom dimensionering.
  3. Fästregel för rännkrok.
  4. Profilerad plåt. Olika typer av material och profiler förekommer. (Taktäckningen kan utföras med eller utan vattenavledande underlagstak av skivor eller duk.)
  5. Fotbräda av virke lägst sort G4-2.
  6. Fotplåt.

Publicerad 2003-09-01

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Yrke/roll*

* Obligatoriska uppgifter

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt.
Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan