Svenskt Trä Logo

Fribärande läkt – tak med profilerad plåt

Principlösning

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2021-12-08

3D-ritning

Förklaring

  1. Takstol av konstruktionsvirke.
  2. Fribärande läkt av konstruktionsvirke. Centrumavstånd bestäms av profiltyp. Tvärsnittsmått på bärläkt bestäms genom dimensionering.
  3. Fästregel för rännkrok.
  4. Profilerad plåt. Olika typer av material och profiler förekommer. (Taktäckningen kan utföras med eller utan vattenavledande underlag av board eller underlagsduk.)
  5. Takfotsbräda av virke sort G4-2 eller bättre.
  6. Fotplåt på fast spikbart underlag, till exempel bräda och remsa av byggpapp YEP 2500.
  7. Bräda eller takplywood som spikbart underlag för fotplåt.

Tekniska data

Egentyngd hos ett trätak med taktäckning av profilerad plåt är cirka 0,3 kN/m2 takarea (inklusive bärverk).
Brandmotstånd: Ett yttertak med profilerad plåt på underlag av fribärande läkt uppfyller brandskyddskrav för taktäckning enligt BBR (Boverkets Byggregler).

Råd och anvisningar

Till yttertakskonstruktioner rekommenderas granvirke på grund av dess fuktegenskaper. Till bärverk och fribärande läkt ska konstruktionsvirke användas. Övrigt virke ska vara av sort G4–3 eller bättre. Om vattenavledande underlag ska användas ska detta klämmas mot varje takstol med längsgående ströläkt 25x48 sort G4-2 eller bättre. Spik, skruv och byggbeslag ska vara av varmförzinkat stål eller ha minst motsvarande korrosionsskydd.

Typdetaljer

På separata sidor redovisas träbyggnadstekniska typdetaljer för fribärande läkt och tak med profilerad plåt. För övriga träbyggnadstekniska typdetaljer till taktäckningar av profilerad plåt hänvisas till typdetaljer för taktäckning av betongpannor på fribärande läkt.

För övriga material som ingår i taktäckning av profilerad plåt hänvisas till respektive materialtillverkares dokumenterade produktinformation och monteringsanvisningar.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan