Svenskt Trä Logo

Fribärande läkt – tak med betongpannor

Principlösning

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2021-12-08

3D-ritning

Förklaring

  1. Vattenavledande underlagstak med system av skivmaterial eller underlagsduk. På marknaden finns produkter som är godkända att användas vid taklutning ≥ 1:4 (14°).
  2. Fribärande läkt av konstruktionsvirke, 45x70 (VB1801) på lågkant vid ≤ 1 200 centrumavstånd mellan takstolar eller takreglar. I områden med snölaster ≥ 3 kN/m2 och vid takpartier med förväntade
    snöfickor ≥ 3 kN/m2 bör läktens bärförmåga ökas.
    Detta kan ske genom att grövre dimension eller högre kvalitet (C24, VB1820) används. Alternativt monteras bärläkt i dimension 45x70 på högkant. I det senare fallet bör läkt stöttas av klossar för att den inte ska vikas ned på flatan.
  3. Ströläkt 25x48 sort G4-2 eller bättre (VB1108).
  4. Betongpannor enligt SS-EN 490. Pannor är vanligen tvåkupiga, men flera olika typer och storlekar finns. Storlek varierar med fabrikat. Normallängd är 420 och normalbredd 330. Täckande längd blir 370–310 beroende på taklutning och överlapp. Täckande bredd är 300.
  5. Takfotsbräda av virke sort G4–2 eller bättre, tjocklek ≥ 22.
  6. Fotplåt på ett fast underlag, till exempel bräda och remsa av YEP 2500.

Tekniska data

Egentyngd hos ett trätak med betongpannor är cirka 0,60 kN/m2 takarea (inklusive bärverk).
Brandmotstånd: Ett yttertak med betongpannor på underlag av fribärande läkt uppfyller brandskyddskraven för taktäckning enligt BBR (Boverkets Byggregler).

Råd och anvisningar

Till yttertakskonstruktioner rekommenderas granvirke på grund av dess fuktegenskaper. Till bärverk och fribärande läkt ska konstruktionsvirke användas. Ströläkt ska vara sort G4-2 eller bättre. Övrigt virke ska vara av sort G4–3 eller bättre. I områden som är utsatta för husbock kan impregnerat virke i takstolar och fribärande läkt övervägas. Takkonstruktionen stabiliseras med snedstag av bandstål. Spik, skruv och byggbeslag ska vara av varmförzinkat stål eller ha minst motsvarande korrosionsskydd.

Typdetaljer

På separata sidor redovisas träbyggnadstekniska typdetaljer för fribärande läkt ochtak med betongpannor.

För övriga material som ingår i en taktäckning av betongpannor hänvisas till respektive materialtillverkares dokumenterade produktinformation.

 

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok