Svenskt Trä Logo

Fribärande läkt – tak med betongpannor

Principlösning

Publicerad 2003-09-01

Principlösning. Fribärande läkt – tak med betongpannor.
3D-ritning

Ingående material

  1. Vattenavledande underlagstak med system av skivmaterial eller duk. På marknaden finns produkter som är typgodkända att användas vid lutningar ≥ 1:4 (14°).
  2. Fribärande läkt av konstruktionsvirke, virkesdimension vanligen 45x70 mm på lågkant vid≤1 200 mm centrumavstånd mellan takstolar eller takreglar. I områden med snölaster ≥ 3 kN/m2 och vid takpartier med förväntade snöfickor ≥ 3 kN/m2 bör läktens bärförmåga ökas. Detta kan ske genom att man väljer grövre dimension eller högre kvalitet (C18, C24) alternativt att bärläkt i dimension 45x70 monteras på högkant. I det senare fallet bör läkten stöttas av klossar för att den inte ska vikas ned på flatan.
  3. Ströläkt.
  4. Betongpannor enligtSS-EN 490:2004/A1:2006. Pannorna är vanligen tvåkupiga, men flera olika typer och storlekar finns. Storleken varierar med fabrikat. Normallängden är 420 och normalbredden 330 mm. Täckande längd blir 370-310 mm beroende på taklutning. Täckande bredd är 300 mm.
  5. Takfotsplanka av virke lägst sort G4-1, tjocklek ≥ 38 mm.
  6. Fotplåt.

Tekniska data

Egentyngden hos ett trätak med betongpannor är cirka 0,60 kN/m2 takarea (inklusive bärverket).
Brandmotstånd: Ett yttertak med betongpannor på underlag av fribärande läkt uppfyller brandskyddskraven för taktäckning enligt BBR (Boverkets Byggregler). Taket accepteras även inom 8 m avstånd till skorsten från större värmecentral.

Råd och anvisningar

Till yttertakskonstruktioner rekommenderas granvirke på grund av dess fuktegenskaper. Till bärverk och fribärande läkt ska konstruktionsvirke användas. Övrigt virke ska vara lägst sort G4-2. I områden som är utsatta för husbock kan impregnerat virke i takstolar och fribärande läkt övervägas. Takkonstruktionen stabiliseras med snedstag av bandstål. Spik, skruv och byggbeslag ska vara varmförzinkade eller ha minst motsvarande rostskydd.

Typdetaljer

På separata sidor redovisas träbyggnadstekniska typdetaljer för fribärande läkt, tak med betongpannor.

För övriga material som ingår i en taktäckning av betongpannor hänvisas till respektive materialtillverkares produktinformation.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan