Svenskt Trä Logo

Fribärande läkt – tak med betongpannor

Läktning

Publicerad 2003-09-01

Läktning. Fribärande läkt – tak med betongpannor.
2D-ritning
3D-ritning

Ingående material

  1. Fribärande läkt.
  2. Vattenavledande underlag hänger ner mellan takstolarna.
Ladda ned CAD-ritning

Material

Fribärande läkt: konstruktionsvirke i lägst hållfasthetsklass C14.
Vattenavledande underlag: skivor eller dukar som uppfyller krav beträffande skydd mot genomtrampning.
Fästdon: trådspik 125-4,0 till läkten; vattenavledande underlag fästs enligt respektive tillverkares anvisningar.

Utförande

Fribärande läkt monteras med centrumavstånd enligt takpannetillverkarnas anvisningar, vanligen mellan 370 och 310 mm beroende på aktuell taklutning. Läkten skarvas över stöd. Vid takfot avpassas läktens överkant i nivå så att nedersta pannraden får samma lutning som övriga pannor.

Träfiberskivor (takboard) som vattenavledande underlag spikas med ≥ 100 mm sidoöverlapp och ≥ 100 mm överlapp i lutningsriktningen. Skivorna spikas med ≤ 150 mm spikavstånd. För andra vattenavledande underlagssystem finns motsvarande anvisningar från respektive tillverkare.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan