Svenskt Trä Logo

Fribärande läkt – tak med betongpannor

Läktning

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2021-12-08

2D-ritning
3D-ritning

Förklaring

  1. Fribärande läkt.
  2. Vattenavledande underlag, skivor eller underlagsduk, som hänger ner mellan takstolar.
Ladda ned CAD-ritning

Material

Fribärande läkt: konstruktionsvirke 45x70 (C24, VB1820).
Ströläkt 25x48 sort G4-2 eller bättre (VB1108).
Vattenavledande underlag: skivor eller takduk som uppfyller krav beträffande skydd mot genomtrampning, vattentäthet, hållfasthet, till exempel oljehärdad träfiberskiva eller underlagsduk.
Fästdon: trådspik 4,0x125 av varmförzinkat stål till läkt; vattenavledande underlag av skiva eller takduk fästs enligt respektive tillverkares dokumenterade anvisningar.

Utförande

Träfiberskivor (takboard) som vattenavledande underlag spikas med ≥ 100 mm sidoöverlapp och ≥ 100 mm ändöverlapp. Skivorna spikas med ≤ 150 mm spikavstånd. För andra vattenavledande underlagssystem, t ex underlagsduk, finns motsvarande anvisningar från respektive tillverkare.
Det vattenavledande underlaget kläms fast med ströläkt 25x48 (VB1108) på varje takstol.

Fribärande läkt monteras med centrumavstånd enligt takpannetillverkarens dokumenterade monteringsanvisningar, vanligen mellan 370 eller 310 mm beroende på taklutning och överlapp. Läkt skarvas över stöd. Vid takfot avpassas överkant läkt på ett sådant sätt att nedersta pannrad får samma lutning som övriga pannor.

Det är av stor vikt att fotplåt och hängränna monteras på ett tidigt stadium för att förhindra skador av nederbörd.

 

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan